Fredrikke Wiheden/HK
Foto: Fredrikke Wiheden/HK

Bevilgningen skal brukes for å gi digital undervisning et løft, enten det gjelder bedre opptaksmuligheter, opplæring i utstyr/systemer eller andre ting man ønsker og trenger. 

– Vi ser for oss at det også vil være et spesielt behov for opplæring og støtte i forbindelse med nytt utstyr, og prosjektet vil også sette av midler til slik støtte og hjelp. Investeringene som gjøres skal komme til nytte allerede til høsten, men det er tenkt at det skal være en langsiktig investering som underviserne har bruk for også etter at vi er tilbake til normal situasjon. Vi håper investeringene som skal gjøres vil gi den digitale undervisningen et løft og at flest mulig undervisere får glede av dette, sier prosjektleder Camilla Solbakken.

Prosjektgruppa har innledet dialog med instituttlederne, og vil ta utgangspunkt i ønsker og behov blant faglige på hvert enkelt institutt. Deretter vil prosjektgruppa, sammen med avdeling for pedagogisk utvikling, faglig ledelse og prioriteringsråd fagstab gjøre en prioritering av hva høyskolen skal investere i, på bakgrunn av ønskene som kommer inn fra instituttene.

Deltagere i prosjektet:

Prosjekteier:

 • Sander Sværi, prorektor utdanning

Prosjektleder og prosjektdeltager:

 • Camilla Solbakken, Senter for pedagogisk utvikling

Prosjektdeltagere:

 • Anders Nome, Læringsteknologisenteret

 • Trond Sørli, Læringsteknologisenteret

 • Henrik Gustavsen, Eiendom, drift og innkjøp

 • Dan Jönsson, IT og digitalisering

Ressursgruppe/prioriteringsråd fagstab:

 • Nils Olsen, School og Arts, Design, and Media

 • Andreas Thon, School of Communication, Leadership, and Marketing

 • Casper Claudi Rasmussen, School of Economics, Innovation, and Technology

 • Hilde Skjerve, School og Health Sciences

Øvrige deltagere:

 • Representanter fra PedTek, Ressursavdelingen, representanter fra fagstab og faglig ledelse

Dersom du har spørsmål eller innspill knyttet til dette kan du ta kontakt med prosjektleder Camilla Solbakken på camilla.solbakken@kristiania.no​