Sarah Joy Lyons, førsteamanuensis ved institutt for markedsføring, snakket om hennes erfaring med å være emneansvarlig og hvordan senter for pedagogisk utvikling bisto med sparring i utviklingen av emnet, hvor hun anbefalte andre, særlig nyansatte om å ikke være redd for å spørre om sparring og hjelp.

Fahad Awaleh, førsteamanuensis ved institutt for økonomi og innovasjon, presenterte også noen erfaringer om å være ny i emneansvarligrollen og at dette kan by på diverse utfordringer og problemstillinger – dette engasjerte flere av deltakere som delte egne refleksjoner og tanker knyttet til dette temaet.

Videre presenterte Sofie Carlsen Bergstrøm, fra kvalitetsavdelingen – en ny nettside for systematisk kvalitetsarbeid – det er viktig at flere får kjennskap til kvalitetsarbeidet som foregår på høyskolen, og nettsiden er oversiktlig hvor det er enkelt å se kvalitetsarbeidet som gjøres. Link til nettsiden kommer som sak på intranettet når det er klart.

Til slutt informerte Benedicte Røer Blom om det nye kurset for emneansvarlige som PedTek har utviklet. Kurset kan fungere som et oppslagsverk, en ressursbank og er utformet med tekster og videoer som emneansvarlige vil dra nytte av. 

Neste PedPrat arrangeres 14 oktober kl 14:00-15:00 - og vi lover en engasjerende og spennende økt med en gjesteforeleser!

Innspill til temaer eller foredragsholdere tas imot med stor takk og kan sendes til pedtek@kristiania.no.