Denne ene gangen i året kan det søkes om alt fra 10.000–200.000 i pedagogiske såkornsmidler over et år, eller opptil én million i fyrtårnsmidler over to år. 

Søknadene som kom inn for 2022 ble vurdert av en komite bestående av to eksterne, en student i tillegg til Anders Nome, leder av læringsteknologisenteret, og Benedicte R. Blom, Leder av senter for pedagogisk utvikling. Og som sagt ble det «gevinst» på alle som søkte.

– Søknadene var veldig varierte og gode. Det er så mange dyktige faglige her på høyskolen med et ønske om å gjøre undervisningen bedre og mer spennende for studentene. For en inspirasjon det er å få lese disse søknadene og være i kontakt med så utviklingsrettede kolleger, sier Benedicte.

Beløpet som ble delt ut denne gang var på 936.050 kroner fordelt på ni stykker.

Nå håper hun at det vil komme inn enda flere søknader neste høst. Og har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt på pedtek@kristiania.no

 Det er bare å begynne å planlegge for spennende, nye prosjekter. Listen under kan kanskje være til inspirasjon, avslutter Benedicte.

Ni vinnere oversikt.jpg