Vi har sett på følgende:

  1. Sammenligning av årets og fjorårets undersøkelse om digital undervisning; har det skjedd en endring i forelesernes erfaringer med dette?
  2. Hvilke utfordringer og muligheter foreleserne melder om knyttet til digital undervisning; Hva fungerer dårlig? Hva fungerer bra? Og hva ønsker vi å ta med oss videre?  
  3. Veien videre – hva skjer nå? Vi har snakket med Prorektor Sander Svære vedrørende undervisningen fremover.

En oppsummering av hovedfunnene finner du i denne filmen. 

Kort oppsummert kan vi si at det er både utfordringer og muligheter ved digital undervisning. Mange melder om frustrasjon og utfordringer knyttet til streaming, svarte skjermer, lite studentengasjement og vanskeligheter med oppfølging og tilrettelegging. 

Samtidig viser undersøkelsen at noe av det foreleserne opplever som muligheter ved digital undervisning – som de ønsker å ta med seg videre er; økt bruk av digitale verktøy som Kahoot og Mentimeter for å skape involvering, bruk av gjesteforelesere, flipped classroom med korte teorigjennomganger og opptak og fleksibilitet.  

Vi i PedTek ønsker å støtte de faglige med å få til det dere selv mener kjennetegner god undervisning i deres emner.  

Vi ønsker dere lykke til med et godt semester prega av tilstedeværelse, læring, engasjement og energi – og gleder oss til å se dere alle igjen i gangene!