– Utdanningskvalitet er svært viktig og høyt verdsatt på Høyskolen Kristiania. Et av våre viktigste fortrinn er våre fremragende undervisere. Denne nasjonale ordningen er derfor noe vi er glad for, uttalte Sander Sværi, prorektor utdanning, da vi for aller første gang kåret våre to første meritterte undervisere i fjor. 

En merittert underviser ved Høyskolen Kristiania skal på en fremragende måte vise til:
• Fokus på studenters læring

• En klar kvalitetsutvikling av sitt arbeide over tid

• En utforskende tilnærming

• En kollegial holdning og praksis

• Bransjenærhet og praksisnærhet


Årets utkårede

Til årets kåring kom det inn tre søknader innen fristen 30. november 2020. Blant disse var det én som utpreget seg innen samtlige vurderingskriterier og som nådde opp til status som merittert underviser. Høyskolens nye meritterte underviser er Kristin Undheim!

Kristin er høyskolelektor og faglig studieleder på Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling ved Høyskolen Kristiania. Hun har en mastergrad i politisk sosiologi fra London School og Economics and Political Science (LSE) og en cand.mag. i Statsvitenskap fra NTNU.

 

Kristin, hva betyr det for deg å få tildelt tittelen «merittert underviser»?
– Det å bli sett på en slik måte er jo en stor inspirasjon! Med så flinke kolleger rundt meg som leverer fabelaktig undervisning i klasserommet hver dag så tenker jeg det er en stor ære å få denne tittelen, sier Kristin.

Kristin understreker at prisen løfter frem en veldig viktig og prekær tematikk. Det siste året har lært oss mer enn noen gang at vi behøver å revidere tankesettet vårt rundt utdanning og undervisning og tenke på hvordan vi kan designe gode, relevante læringsmiljø på nye måter.

 


Takhøyde på loftet

Kristin blir beskrevet av kollegaer som en fremragende underviser som har igangsatt flere utviklingsprosjekter med et tydelig studentperspektiv. Ett av mange eksempler på dette er vår studentinkubator, Loftet, der Kristin har vært initiativtager og pådriver. Loftet er en kreativ inkubator for unge gründere. Her får studentene våre hjelp til å videreutvikle bedriften sin – helt gratis.

 

– På Loftet skal de beste studentbedriftene i Norge bringes fram, og vår urbane campus med 350 kvadratmeter store gründerlokaler skaper en perfekt ramme, uttalte Kristin i fjor.

Hvert år deler Høyskolen Kristiania ut fem priser til fem faglige som har utmerket seg. Og det er ikke første gang Kristin utmerker seg, i fjor vant Kristin nemlig Kristianiaprisen for undervisning.

 

Tittelen som merittert underviser kommer med et engangsbeløp på 70.000,– til pedagogisk utviklingsarbeid i det instituttet/fagmiljøet den meritterte tilhører. Har Kristin gjort seg noen tanker om hva slags utviklingsarbeid hun ønsker å bruke midlene til?


– Vi har et fagmiljø som fokuserer mye på brukersiden av innovasjoner, og på brukere og borgeres roller som produsenter, medvirkere og brukere av produkter og tjenester de omgir seg med. Dette er jo ikke minst viktig innenfor utdanningsfeltet! Jeg har lyst til å bruke midlene på å styrke vår felles forståelse av studenter som samskapere av egen utdanning og læring, forklarer Kristin.

 

 

Engasjert pedagog

Komitéen for merittert underviser skriver i sin begrunnelse at det gjennom søknaden tegnes et bilde av Kristin som en dedikert og engasjert underviser som har studentene som hovedfokus i enhver situasjon. Komitéen skriver videre at Kristin på en forbilledlig måte klarer å formidle det samme engasjementet for både sitt fagområde og sin undervisning, og fremstår som en sterk faglig-pedagogisk ressurs i sitt fagmiljø. Hun deler sine erfaringer med kolleger og gradvis også i mer formelle akademiske og vitenskapelige fora. 

 

– Det å være pedagog er en jobb uten sluttpunkt. Det er ikke noe man ER, men noe man BLIR – hele tiden, fra en dag til en annen, i ulike kontekster, med ulike studenter, understreker Kristin.

 

På spørsmål om hvorfor akkurat Kristin ble valgt svarer Kristin Arnesen, avdelingsdirektør programinnovasjon og pedtek i komitéarbeidet​, at å oppnå status som merittert underviser forutsetter en innsats langt utover det ordinære. Søknaden for å bli vurdert for status som merittert underviser er omfattende og Kristin leverte en søknad der hun på forbilledlig måte formidler det samme engasjementet for sitt fagområde og sin undervisning. 

 

– Kristin er en pedagogisk ressurs i sitt fagmiljø og med status som merittert underviser vil hun kunne være en ressurs for hele høyskolen og det utvidete kollegiet i sektoren. Jeg er sikker på at Kristin vil bidra godt til å utvikle Høyskolen Kristianias pedagogiske kollegium og vi er stolte av at vi har en slik dedikert fagperson og underviser ved høyskolen, forteller Kristin om Kristin.

 

Kvinner og forbruk

I over femten år har Kristin studert forbruksmønster i Skandinavia med særlig blikk på såkalte "ledende brukere". De siste årene har hun hatt spesielt fokus på høyt utdannede kvinner i storbyer; en gruppe kvinner som er særdeles interessante for kommersielle aktører, fordi de antas å være innovatører på en rekke felt. Rektor Arne H. Krumsvik har laget podcast med vår meritterte underviser, der hun bl.a. forteller mer om dette. Du kan høre episoden om kvinner og forbruk med Kristin her.

Ambisjonen vår om å bli et arbeidslivsuniversitet gjenspeiler seg i meritteringsordningen, der bransje- og praksisnærhet teller som et femte kriterium.

Vurderingskomiteen:

Rektor har godkjent vurderingskomiteen, som har bestått av følgende:

• Ragnhild Sandvold, Førsteamanuensis ved Result, universitetspedagog. ved UiT. 

• Rune Hjelsvold, professor ved Institutt for datateknologi og informatikk og merittert underviser, NTNU.  

• Morten Næssvik, studentrepresentant 

• Kristin Arnesen, Avdelingsdirektør for programinnovasjon PedTek 

• Leila Ferguson, professor i pedagogikk Høyskolen Kristiania.​