Prodekan for utdanning, Per Lauvås, står foran ett av Høyskolen Kristianias undervisningsbygg i Kvadraturen, Oslo. I hendende holder han en blomsterbukett mens han smiler mot kamera.
Lauvås synes at det er utrolig givende å forske på egen undervisning, og han store planer fremover.Foto: Høyskolen Kristiania/Bettina Annabelle Steen

– Utdanningskvalitet er noe som både er svært viktig og høyt verdsatt på Kristiania. Et av våre aller viktigste konkurransefortrinn er helt klart dyktige forelesere, forteller en engasjert Sander Sværi, prorektor for utdanning ved Kristiania.

Det gøyeste jeg driver med, er forskning på egen undervisning.

Han utdyper at å oppnå status som merittert underviser forutsetter en innsats langt utover det ordinære. En som har lagt ned nettopp denne innsatsen og derfor hedres med merittert status, er Per Lauvås, prodekan for utdanning ved School of Economics, Innovation, and Technology.

Interessant og gøy undervisning

Lauvås setter meritteringen svært høyt og forteller at han har mottatt mange hyggelige tilbakemeldinger i etterkant, både fra venner og kolleger.

– Jeg leste vurderingen av søknaden min som merittert underviser, og må innrømme at det var gøy å få såpass mye skryt. Med ordningen har jeg blitt anerkjent for det jeg synes er gøyest å drive med, nemlig forskning på egen undervisning.

Kriterier

Førstelektoren har vært ansatt på Kristiania siden 2013 og har bakgrunn som informatiker og programvareutvikler i næringslivet. Han har et sterkt og tydelig fokus på studentenes læring og prøver systematisk ut nye metoder for å forbedre seg.

Lauvås får skryt for at han stadig deler erfaringer med andre, og for at han forsøker å få kolleger med i en vitenskapelig tilnærming til undervisning.

Å prøve ut nye metoder er viktig for førstelektoren. Selv skriver han dette i søknaden som merittert underviser:

– As educators we should continuously try to make changes, evaluate, reflect, share, and try again. It will develop our own teaching and hopefully have value for students and other educators. It is also what makes teaching fun and interesting.

Per Lauvås smiler til kamera

Interessert i frontend- og mobilutvikling?

Snur opp ned på forelesningen

For å skape spennende undervisning, gjør Lauvås stadig endringer på undervisningsformen. Videre evaluerer han hvordan dette gikk, og deler erfaringen han gjorde med andre. Noe av det som ble trukket frem av juryen i begrunnelsen av meritteringen, var Lauvås’ bruk av såkalt «flipped classroom», en undervisningsform som snur opp ned på tradisjonelle forelesninger. I forkant av en undervisningsaktivitet forbereder studentene seg, slik at de kan bruke tiden sammen med underviser og lærerassistenter i gruppearbeid og oppgaveløsning. Denne typen undervisning skaper mer aktiv læring, noe førstelektoren mener er verdifullt.

Lauvås forklarer at det overordnede formålet med forskningen alltid er at funnene skal komme studentene til gode. Han mener stort sett alle studenter har godt av undervisere som ikke gjør det samme hele tiden.

– Jeg kjører mange spørreundersøkelser blant studentene mine for å kartlegge hva som er best for deres læring. Foretrekker de klassisk forelesning og så øving sammen, eller kanskje øving før vi alle møtes i auditoriumet? For meg handler det om å kartlegge hvilke forventninger studentene har, og her finner jeg veldig forskjellige svar.

For meg handler det om å kartlegge hvilke forventninger studentene mine har.

Lauvås forklarer nemlig at selv om «flipped classroom» er populært blant mange, betyr ikke det nødvendigvis at alle studentene er kjempefornøyde med løsningen. Det vil også være de som savner det tradisjonelle. Lauvås synes det er givende å lære mer om endringer, og hvordan dette oppfattes forskjellig blant studentene.

Per Lauvås fotografert i forbindelse med en innspilling. Han smiler mot studenten han sitter sammen med
Lauvås synes det er perfekt å koble forskning sammen med undervisning. Her er han fotografert i forbindelse med en promofilm for bachelor i programmering.

Belønner viktig utviklingsarbeid

Benedicte Røer Blom, Leder av Senter for pedagogisk utvikling ved Kristiania, mener at det å premiere undervisere som har en utforskende tilnærming til undervisning, kommer studentene til gode. Dette er med på å øke kvaliteten på undervisningen ved Kristiania.

– Med denne ordningen ønsker vi å stimulere til økt fokus på god undervisning og belønne viktig utviklingsarbeid. Systemet bidrar til å synliggjøre verdien av fremragende undervisning, forklarer Blom.

Lauvås er enig i at meritteringsordningen er med på å løfte undervisningen. Både han og Blom håper at flere kollegaer blir bitt av forsker-basillen.

Merittering synliggjør verdien av fremragende undervisning.

– Å forske på egen undervisning er utrolig givende. Her ligger empirien rett under nesa di, forklarer Lauvås begeistret.

Motivasjonen hans for forskningen startet allikevel ikke med meritteringsordningen. Lauvås drev med dette lenge før ordningen var et faktum. For førstelektoren er det perfekt å koble forskning med undervisning, da han hele tiden får utviklet seg.

– Læring er så spennende fordi det er så vanskelig. Det blir aldri perfekt.

Vil hente hjem inspirasjon og læring

I jakten på det perfekte er Lauvås for tiden involvert i et prosjekt der utvikling av nett-emne inngår. Målet er å lage mer profesjonelle videoer som han kan tilby studentene som læringsressurser i en «flipped classroom»-setting, i kombinasjon med tradisjonell forelesning.

Lauvås har flere store planer. Tittelen som merittert underviser kommer med et engangsbeløp øremerket pedagogisk utviklingsarbeid på School of Economics, Innovation, and Technology. Han har allerede gjort seg flere tanker om hva slags utviklingsarbeid han planlegger å bruke midlene til.  

– Jeg ønsker å knytte kontakter og besøke andre relevante høyskoler og universiteter rundt om i Europa som jeg mener har mye for seg. Jeg vil også ta med en delegasjon for å besøke de stedene som har kommet aller lengst innenfor problembasert læring, som er en undervisningsform jeg har veldig tro på. Her kan Kristiania lære av andre og hente hjem masse inspirasjon.

Tett kobling til næringslivet

Lauvås er svært interessert i lærings- og undervisningsformer som setter studenten i fokus. Dette er en tankegang som vokser over hele verden, og som Lauvås ønsker å koble Kristiania på.

Denne arbeidslivsnærheten blir belyst av juryen til meritteringsordningen, som skriver at førstelektoren viser stor innsikt i bransjens og næringslivets behov.

– Lauvås har hele tiden vært tett på industrien og forsket på hvordan undervisning av IT-studenter bør forbedres for å løse samfunnsmessige utfordringer mer effektivt, forteller prodekan ved Lauvås’ avdeling, Eivind Brevik.

Fasadebilde av Høyskolen Kristianias undervisningsbygg i Kvadraturen, Oslo.

Kristianias fem største faglige stjerner

Brevik utdyper at kollegaen virkelig forstår viktigheten av å være tett på næringslivet. Lauvås hadde permisjon fra 2018 til 2020 for å oppdatere seg på arbeidet som utvikler, til glede for både praksisfeltet og akademia. Han etablerte også Kristianias første forskningsgruppe for fagdidaktikk innen IT. Brevik beskriver førstelektorens engasjement for undervisning og faglig utvikling som smittende.

– Vi er stolte av at Per har oppnådd annerkjennelse som merittert underviser, og at han lever opp til stillingsutlysningen vi hadde da han ble ansatt i sin tid: «Vi søker Norges beste javalærer!»

Podkast byr på undervisnings-oppskrift

Mannen som kanskje kan smykke seg med tittelen «Norges beste javalærer», er bevisst litt dårlig på sosiale medier. Han kjenner ikke på det helt store behovet for å dele nyheten om meritteringstittelen på personlige flater og mener at nyheter fra egen arbeidsplass fort blir ren reklame.

– Det er jeg ikke så keen på. Jeg synes at sosiale medier sauser sammen jobb og privat litt for mye.

Allikevel ønsker den litt private førstelektoren å gi et vink til en podkast han nettopp har spilt inn sammen med Kristianias rektor, Arne H. Krumsvik. Episoden handler mye om nettopp det som gjør Lauvås til en så god underviser – erfaringene hans med forskning på egen undervisning.

Du finner alle episodene av podcasten Krumsvik & Co. på 10 ulike plattformer: Amazon Music/AudibleApple PodcastsGoogle Podcasts, iHeartRadio, Listen Notes, Player FM, PodBean, Podtail, Spotify og TuneIn.