Foto av Kristianias hovedfakultat

Årets vinnere av Kristiania-prisene 2020 er klare!  I tillegg til diplom mottar alle vinnerne 10.000 kroner hver.

Alle ansatte og studenter ved Høyskolen Kristiania  og Fagskolen kunne sende inn sine nominasjoner til disse fem prisene. Det har vært flere dyktige faglige nominert innenfor hver pris.  

En av prisvinnerne er Oscar-nominert, mens en annen har fremmet internasjonalt samarbeid gjennom arbeid med utvekslingsavtaler. To av prisene går til ansatte som har svært høy publiseringsrate, og som har deltatt i utviklingen av utdanningsfeltet på høyskolen. De hedres begge for å ha studenters læring og læringsmiljø øverst oppe på agendaen. Fagskoleprisen går til en underviser som av studentene blir beskrevet som jovial, veldig motiverende og ekstremt faglig dyktig.  

Kristianiaprisen for forskning - professor Jon-Arild Johannessen

Foto av mann som smiler
Kristianiaprisen for forskning - professor Jon-Arild Johannessen

Institutt for ledelse og organisasjon ved School of Communication, Leadership, and Marketing

Professor Jon-Arild Johannessen er en av Norges mest produserende forskere. Han har siden 1990 publisert mer enn 200 internasjonale fagfellevurderte artikler i innovasjon, ledelse, systemutvikling, organisasjonslæring, kunnskapsledelse og HR. I tillegg har han skrevet mer enn 15 vitenskapelige bøker på norsk og 17 internasjonale vitenskapelige bøker på engelsk.  

Det siste året har Johannessen stått for 50 prosent (27 poeng) av Institutt for ledelses publiseringspoeng og for omlag 30 prosent av alle publiseringer på School of Communication, Leadership, and Marketing. Hans publikasjoner har fått en rekke internasjonale priser gjennom årene. 

Gjennom hans arbeidskarriere på Høyskolen Kristiania har Johannessen aktivt bidratt til å heve kvaliteten i arbeidet og til å utvikle høyskolen. Han har vært mentor for flere forskere, hatt internopplæring i å skrive vitenskapelige artikler og holdt flere kurs for kollegaer. Johannessen er en avholdt underviser og ble kåret til årets underviser av mastergradsstudentene i ledelse i 2019. 

Trine J. Meza er prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen Kristiania. Hun har følgende å si om Johannessen: 
 
– Prisvinneren er en forsker som igjennom en lang karriere i akademia har hatt betydelig impact innen sine forskningsområder. Han har en stor forskningsproduksjon og er en av Norges mest produktive forskere og forsker innen en lang rekke områder slik som innovasjon, ledelse, systemutvikling, organisasjonslæring, kunnskapsledelse og HR. I tillegg til å være en anerkjent forsker, har han også bygget fagmiljø gjennom å være veileder og mentor for en rekke stipendiater og kollegaer. Flere av de han har vært mentor for har oppnådd toppstillinger i akademia, både som professorer og dosenter.  Han har også vært med på å utvikle studieprogram på alle nivå, og har gjennom dette bidratt til impact gjennom utdanning. 

Kristianiaprisen for kunstnerisk forskning - førsteamanuensis Svenn Jakobsen

Foto av mann som ser inn i kamera
Kristianiaprisen for kunstnerisk forskning - førsteamanuensis Svenn Jakobsen

Westerdals institutt for film og media ved School of Arts, Design, and Media 

Jakobsens kunstneriske forskningsområde er lyddesign for levende bilder. Han utmerker seg med en praksisbasert forskningsproduksjon av høy kvalitet, med en tydelig involvering av studenter i arbeidet. Jakobsen har bygget opp en utdanning i lyddesign for levende bilder hvor han kobler sitt profesjonelle virke med pedagogikk. 

Hans seneste arbeid «Kunstneren og tyven» har fått stor internasjonal anerkjennelse og var shortlistet til Oscar. Filmen vant også spesialpris på Sundance-festivalen. Jakobsen vant TV-bransjens prisutdeling, Gullruten, for sitt lyddesign. Jakobsen har i denne produksjonen, og i mange andre, trukket inn sine erfaringer fra undervisning av studenter. Både studenter og alumni er ofte involvert i hans prosjekter.  

Produsenten Ingvil Giske i Medieoperatørene sier følgende om Jakobsen: 

– Svenn har jobbet med oss på en rekke produksjoner, deriblant Kunstneren og tyven. Vi er alltid dypt imponert over den høye kunstneriske kvaliteten på det han leverer, men også over hvordan han leder teamet – og inkluderer både tidligere og nåværende studenter på en forbilledlig måte. Slik overfører han kunnskap og erfaring mellom generasjoner. Svenn har en unik lojalitet overfor enhver film han jobber med. 

Jakobsen har deltatt i følgende prosjekter:  

 • Tove i stykker, (2020) – Film  
 • Kunstneren og tyven, (2020)  – Film   
 • False Belief, (2019) – Film 
 • The future of Iraque, (2018)  – Film   
 • Little Boy, (2018) – Film 
 • Blind Dancer, (2018)  – Film   
 • Naboer, (2018)  – Film   
 • Thea: To somre, en vinter, (2017)  – Film   
 • «Abstracting Reality – design sound for documentaries», (2019) – Foredrag  
 • «Lyden av Jenny», (2019) – Fagartikkel  
 • «Da dokumentarfilmen mistet dyden», (2019) – Fagartikkel  

Trine J. Meza har disse ordene å si om sin kollega:
 
– Årets prisvinner utfører kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy kvalitet.  Hans kunstneriske og faglige utviklingsarbeid har ført til et offentlig resultat og prosjektene og det kunstneriske utviklingsarbeid har ført til nasjonale og/ eller internasjonal anerkjennelse og utmerkelser. Prisvinnerens kunstneriske forskningsområde er lyddesign for levende bilder, og han utmerker seg med en praksisbasert forskningsproduksjon av høy kvalitet med en tydelig involvering av studenter i arbeidet.  Gjennom denne involveringen av studenter bidrar prisvinneren til impact gjennom utdanning

Kristianiaprisen for undervisning - Høyskolelektor Lars Erik Braaum

Foto av mann som smiler
Kristianiaprisen for undervisning - Høyskolelektor Lars Erik Braaum

Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved School of Health Sciences

Braaum har gjort en utmerket jobb på alle områder innen undervisning, helt fra planlegging av studieprogram til uteksaminering av ferdig kandidat. Alle emneevalueringer viser at han er en meget dyktig foreleser og studieprogramleder. Han er entusiastisk, proaktiv, dyktig og læringsvillig, og deler villig sin kunnskap som underviser blant annet på interne fagsamlinger, men også på eksterne konferanser.  

Høyskolelektoren jobber aktivt for at studentene skal være motiverte og nå sitt eget fulle potensial. Siden 2016 har han økt mengden av gruppearbeid, flipped classrom, sosiale fellesopplevelser, selvstudier og veiledning for å høyne studentenes læringsutbytte. Gjennom spennende prosjektarbeid får Braaums studenter laget en portefolio som de kan benytte når de søker jobb. Flere kandidater har meldt tilbake at de fikk jobb via denne ordningen. 

Braaum har vært medlem av undervisningsutvalget siden 2018, og har vært spesielt opptatt av læringsutbyttes sammenheng med vurderingsform. Dette har gjort at han har vært med på to DIKU-søknader som mottok støtte. 

Han ledet også arbeidet med å få godkjent utvekslingsavtale med University of California, Berkeley og Hawaii Pacific University for Bachelor i livsstilsendring og folkehelse. Han ledet også arbeidet med å få godkjent utvekslingsavtale med University of Queensland for bachelorprogrammet i fysisk aktivitet og ernæring. 

Kristianiaprisen for forskningskommunikasjon og bedre arbeidsliv - professor Asle Fagerstrøm

Foto av en mann som ser inn i kamera
Kristianiaprisen for forskningskommunikasjon og bedre arbeidsliv - professor Asle Fagerstrøm

Institutt for teknologi ved School of Economics, Innovation, and Technology  

Fagerstrøm demonstrerer en forbilledlig evne til å veve sammen forskning og forskningskommunikasjon. Det skjer blant annet gjennom å involvere studenter og andre forskere, samt samarbeidspartnere i industri og offentlige sektor, i alle faser av forskningsarbeidet. Resultatet blir at forskningen både kan anvendes av samarbeidspartnere i arbeidslivet og gi studentene relevant forskningsbasert undervisning.  

Professoren forsker blant annet på hvordan teknologi påvirker oss som forbrukere og mennesker. Dette gjelder både når vi handler på nett og i fysiske butikker, når vi foretar helsemessige valg og når vi tar valg som påvirker vår personlige økonomi. Han forsker også på hvordan teknologi vil endre detaljhandelen i årene som kommer. Dette er områder som har fått stadig større betydning og aktualitet gjennom de siste årene.  

Fagerstrøm tar ofte initiativ til forskningskommunikasjon og stiller gjerne opp for å dele innsikt og gi råd om hvordan teknologi påvirker samfunnet, både for enkeltpersoner og organisasjoner.    

Gjennom å engasjere seg i forskningskommunikasjon gir han alle en mulighet til å ta sunne og bærekraftige valg, både innen helse og økonomi. 

Årets fagskolelærer fagansvarlig Jørgen Orheim

Foto av mann som ser inn i kamera
Årets fagskolelærer - fagansvarlig Jørgen Orhei

Avdeling for Medier og teknologi 

Annelise Kiønig er Rektor/direktør ved Fagskolen Kristiania. I sin begrunnelse om valg av Årets fagskolelærer, skriver hun følgende:  

«Noe av det hyggeligste jeg gjør i løpet av året er å utdele prisen for årets fagskolelærer. Som vanlig er det en vanskelig oppgave, som skaper mange diskusjoner i juryen. For aller helst skulle vi jo delt ut en pris til hver enkelt av dere. Men jeg kan trygt si at en enstemmig jury har kommet frem til årets vinner. Vedkommende er bunnsolid, leverer på alle kriterier og blir beskrevet av studentene som jovial, veldig motiverende, en du alltid kan stille spørsmål, uansett tid på døgnet, og ikke minst ekstremt faglig dyktig. 

Eller som en av studentene har formulert det:  

For en fantastisk person, med en lidenskap som smitter over til hvert individ som deler samme interesse. Hvordan han klarer å få oss til å være til stede, holde motet oppe, stole på oss selv, forstå hvordan vi skal ta konstruktiv kritikk, men også forberede oss på alle rare profesjonelle samarbeid vi står overfor, er ingenting annet enn motiverende.   

I tillegg blir vedkommende fremhevet som en god kollega som alltid er positiv og ser gode løsninger».  

Nysgjerrig på hvem som vant i fjor? Les om fjorårets prisvinnere her.