Eivind Brevik

    • Førstelektor / Prodekan
  • School EIT faglig
  • School of Economics, Innovation and Technology

Bakgrunn

Eivind Brevik er førstelektor innen informasjonssystemer, og instituttleder for Institutt for teknologi. Forskningsinteressen er knyttet til den menneskelige siden av IT. Brevik er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en Master of Science med fordypning innen organisasjonspsykologi fra samme sted. Han har også praktisk-pedagogisk utdanning fra UiO og befalsutdanning fra Kystartilleriet (BSKA). Fra 1998 til 2014 var han ansatt som høyskolelektor, markedssjef (2005-2008) og fungerende rektor (2013-2014) ved NITH.

Ekspertområder

Ansatte detaljer