Høyskolen Kristianias Strategi for utdanning fremhever studentaktivisering, kontakt med arbeidslivet, nye vurderingsformer, bruk av nye læringsmidler (digitalisering) og forskning på egen undervisning. Utviklingsfondet skal tildele midler til prosjekter som støtter opp om én eller flere av disse faktorene. 

Prosjektmidlene skal bidra til særskilt innsats innen pedagogisk utviklingsarbeid, og fremme prosjekter som utvikler nye måter å arbeide med undervisning på. 

Det kan søkes midler i to kategorier:

  • Pedagogiske utviklingsmidler fra 10.000–20.0000 kroner.
  • Fyrtårnmidler opp til én million kroner.

Søknadsfristen er 30. oktober 2021.

Her finner du søknadsutlysningen og søknadsskjemaene:

Pedagogiske utviklingsmidler formål og vurderingskriterier Høst 2021.docx

Søknadsskjema fyrtårn 2021.docx

Søknadsskjema-pedagogiske utviklingsmidler Høst 2021.docx

Har du spørsmål, så ta kontakt med Benedicte Blom på pedtek@kristiania.no

Søknaden sender du til pedtek@kristiania.no