– Vi prioriterer å styrke undervisnings- og læringskompetansen. Med prosjektmidlene skal vi støtte innsats innen pedagogisk utviklingsarbeid, og fremme prosjekter som utvikler nye måter å arbeide med undervisning på. Vi ønsker med midlene å fremme praksisnær undervisning som tar i bruk studentaktive læringsformer, sier avdelingsleder Benedicte Røer Blom.

Det kan søkes midler i to kategorier:

  • Pedagogiske utviklingsmidler

  • Fyrtårnsmidler

Her finner du søknadsutlysningen og søknadsskjemaene:

Har du spørsmål, så ta kontakt med Benedicte Blom på pedtek@kristiania.no

Søknaden sender du til pedtek@kristiania.no