PedPrat er en arena for erfaringsdeling om undervisningsrelaterte utfordringer og spørsmål man står overfor i møte med studenten og undervisning. Dette er en arena for kunnskapsdeling for alle som jobber med, eller er interessert i pedagogiske spørsmål.

PedPratene omhandler ulike temaer, hvor vi noen presenterer sine erfaringer og kunnskaper om tematikken uformell samtale etterpå rundt temaet som tas opp. 

PedPratene er på Zoom. Invitasjon  kommer på epost og på intranettet. 

Oversikt over tidligere PedPrater finner du i Canvas.

Har du ideer til temaer du ønsker vi skal ta opp, send en epost til PedTek.

Følg med og vel møtt!