Du kan søke om å bli merittert for din innsats som underviser og få opptak i høyskolens pedagogiske kollegium. For å oppnå status som merittert underviser må du ha ytt en innsats utover det ordinære og vise at du har fokus på kriteriene for tildeling i din undervisningsvirksomhet.

Høyskolen Kristiania har utnevnt meritterte undervisere siden 2020, og den som sist fikk denne tittelen var Per Lauvås. Les hele saken her.

Merritering