Ordningen skal bidra til å utvikle en god kollegial og profesjonell undervisnings- og læringskultur på Kristiania gjennom systematisk arbeid med undervisningskvalitet. Alle høyere utdanningsinstitusjoner har sitt eget meritteringssystem med bakgrunn i et krav fra Kunnskapsdepartementet.

Du kan søke om å bli merittert for din innsats som underviser og få opptak i høyskolens pedagogiske kollegium. For å oppnå status som merittert underviser må du ha ytt en innsats utover det ordinære og vise at du har fokus på kriteriene for tildeling i din undervisningsvirksomhet.

Ved Kristiania er det fire meritterte undervisere: Tor- Morten Grønli, Siri Senje, Kristin Undheim og Per Lauvås.

Midler lyses ut annethvert år. Neste utlysning er september 2023 med søknadsfrist 30. januar 2024.

Merritering

Hvorfor søke merittering
Livet som merittert