Du kan søke om å bli merittert for din innsats som underviser og få opptak i høyskolens pedagogiske kollegium. For å oppnå status som merittert underviser må du ha ytt en innsats utover det ordinære og vise at du har fokus på kriteriene for tildeling i din undervisningsvirksomhet.

5. februar skjedde en historisk begivenhet ved Høyskolen Kristiania da professor Siri Senje og professor Tor-Morten Grønli ble meritterte undervisere. Les hele saken her.