Dette omfatter alt fra direkte overføring («streaming») og opptak av forelesninger i auditorier, bruk av studentresponsive systemer og verktøy for medstudentvurdering, webinarer og ulike kombinasjoner av nettstudier og stedbaserte studier.

Er du interessert i å prøve ut en nye verktøy og/eller pedagogisk tilnærming i dine campusbaserte emner, ta kontakt med oss i Læringsteknologisenteret

Har du tanker om å tilrettelegge dine emner som rene nettstudier - ta kontakt med Avdeling for fleksibel og livslang læring