Gisle Sletmo

    • Seniorrådgiver
  • Pedagogikk
  • Felles administrasjon

Bakgrunn

Gisle Espolin Sletmo er seniorrådgiver pedagogisk kvalitetsarbeid ved Senter for pedagogisk utvikling ved Høyskolen Kristiania. Sletmo har arbeidet med utdanning nær hele sitt liv og på alle nivå innen norsk utdanning, og hatt roller som tillitsvalgt, daglig leder av det sosialpedagogiske studiealternativet ved UiO, utviklingsleder og rektor, for å nevne noen. Et hovedfokus har hele tiden vært utvikling av utdanninger og utdanningsvirksomheter, og han har deltatt i utvikling av flere titalls godkjente/akkrediterte studieprogram på tertiært nivå. Han har også skrevet et tyve-talls lærebøker innen ikt tilpasset videregående skole og fagskolenivået, samt deltatt i ulke referansegrupper, bl.a. for NOKUT. I dag arbeider Sletmo som en del av det teamet som utgjør den pedagogiske støttefunksjonen ved Høyskolen Kristiania.

Ansatte detaljer