(For English: Click on «English» in the top menu)

Streaming og/eller opptak

Utstyret som er satt opp i klasserom og auditorier kan brukes til streaming av forelesninger i sanntid og/eller opptak av forelesninger.

Hvordan foregår det?

Streaming og opptak av forelesningene gjøres tilgjengelig på emnets sider i læringsplattformen Canvas. 

Utstyret i rommene som er klargjort for streaming og opptak består av et kamera i taket, og enten takmikrofon eller bøylemikrofon.

Det er kun foreleser, tavleområdet og skjermbildet fra forelesers datamaskin som vil være i fokus i stream og opptak. Studentenes aktivitet vil ikke være i fokus. Det gjøres allikevel oppmerksom på studenter som beveger seg i tavleområdet kan komme med i stream og eller opptak.

Vær oppmerksom på at opptak/stream også pågår i pauser. Opptak kan også forekomme hvis undervisningen er avlyst og rommet står tomt.

Opptak/ stream vil kun gjøres tilgjengelig for studentene på emnet det foreleses i, og opptakene som blir gjort for ett kull av studenter vil kun være tilgjengelig for dette kullet.

Hvis du stiller spørsmål i forelesningene, vil foreleser gjenta spørsmålet i sin mikrofon. Mikrofon blir altså ikke sendt rundt i forelesningssalen. Det vil også bli gitt mulighet til å stille spørsmål skriftlig, og- eller i pausene.

Foreleser som har bestilt streaming- og eller opptak av forelesninger vil kunne forklare mer om opptak og streaming på forelesningene.

Opptak og personvern

Hvis du kan identifiseres gjennom enten lyd eller bilde er dette å regne som en personopplysning. Dette gir deg rettigheter blant annet gjennom personopplysningsloven.

Ditt samtykke ved innspilling

Hvis foreleser skulle ønske at studenter er med i et opptak (ved at de bes komme opp til podiet eller snakke i mikrofon), skal foreleser be om skriftlig samtykke. Dette er frivillig. Hvis du ikke vil gi samtykke, har ikke foreleser rett til å be deg om å bli med i et opptak.

Et samtykke kan også trekkes tilbake, og du kan deretter kreve at et opptak slettes.

Les mer om dine rettigheter i Høyskolen Kristianias personvernerklæring

Alternativt kan foreleser stoppe opptaket hvis eller når en student skal snakke i mikrofon eller komme opp til podiet.

Hvis du allikevel blir filmet

Hvis du skulle bli tatt opp på film eller lydopptak mot din vilje, og dette ikke var med hensikt fra foreleser (se avsnittet over), kan du ta kontakt med behandlingsansvarlig på behandlingsansvarlig@kristiania.no Du har mulighet til å kreve at opptak slettes eller redigeres.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om noe overordnet rundt opptak av forelesninger – send det til student@kristiania.no

Har du tekniske problemer? Kontakt IT brukerstøtte

Spørsmål om innsyn og sletting rettes til behandlingsansvarlig på behandlingsansvarlig@kristiania.no

Spørsmål om personopplysninger rettes til personvernombud på personvernombud@kristiania.no