Dronebilde av Construction City
Construction City har en felles visjon om verdiskapende samhandling for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Construction City-bygget skal stå ferdig i 2025 og samler bransjen i et moderne og innovativt miljø. Foto: Construction City

Kristiania har blitt medlem i Construction City Cluster, en næringsklynge for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen som holder til på Ulven i Oslo.

– Her er det mange bedrifter vi kan trekke veksler på både i undervisning, forskning og faglig nettverksbygging, sier Jens Barland, prorektor arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania.

Kristiania samarbeider med arbeidslivet

Se hvordan her!

OBOS er tyngdepunktet i klyngen. De har så langt samlet 120 bransjepartnere rundt seg og de skal flytte hovedkontoret sitt til Ulven-byen. Hovedbygget for klyngen skal stå ferdig for innflytting i 2025.

Mange av byggebedriftene vil lokalisere seg i samme område. Andre medlemmer i klyngen – som Kristiania – er velkommen til å være på stedet og delta i aktiviteter.

Grafisk fremstilling av samarbeidspartnere i ulike sektorer.

Sammen med store og kjente aktører

Profilbilde Jens Barland
Prorektor arbeidsliv og innovasjon, Jens Barland, tror på et fruktbart samarbeid med Construction City Cluster. Foto: Kristiania

Blant store og kjente bedrifter i klyngen kan man blant annet finne AF Gruppen, Bentonmast, Veidekke, Fortum, Gjensidige, Asak, Microsoft og JM. Innen forskning og utdanning finner man Sintef, NTNU, Kuben yrkesarena, OsloMet, BI – og nå også Kristiania.

– Et av klyngens mål er å effektivisere bygg og byggeprosesser. Men de har også en mye bredere tilnærming. De skal bidra til den grønne omstillingen. Dette er svært viktig for bransjen som setter igjen det største miljømessige fotavtrykket. Videre skal klyngen hjelpe bransjen til å være et attraktivt sted å jobbe, og tiltrekke seg gode talenter, sier Barland.

 – Hva tenker du Kristiania kan bidra med i denne klyngen? 

 – Her står alle muligheter åpne. Aktivitetene og bedriftene her treffer nesten alle våre fagfelt. Selv om Kristiania ikke har byggefag, så har vi relevante fag som ledelse, prosjektledelse, økonomi, design, interiørdesign, helse, HR og kommunikasjon, for å nevne noen eksempler på Kristiania-fag denne bransjen ønsker og trenger.

Klyngen blir viktig for å utvikle og tilby praksisplasser for våre studenter.

Barland forteller også at Kristiania vil invitere til samlinger og aktiviteter.

– Tenk på mulighetene for hva som kan trekkes inn i undervisning og studentarbeid. Klyngen blir også viktig for å utvikle og tilby praksisplasser for våre studenter.  Og ikke minst, bedriftene i byggebransjen kan også være arenaer for våre forskere, sier Barland. 

Et løft for yrkesutdanning

Fagskolen Kristiania har allerede begynt å planlegge sine første aktiviteter med partnere i klyngen. De har hatt sitt første møte med Kuben yrkesarena og Fagskolen Oslo om hvordan man kan bruke samarbeidet her for å løfte frem høyere yrkesutdanning.

 – Målet er å involvere hele Kristiania. Det gjelder bredden av fagmiljøer, alle nivåer av utdanning, og også videreutdanningstilbud og forskning, sier Jens Barland.

Vil du vite mer?

Har du spørsmål eller ønsker knyttet til samarbeidet, ta kontakt med:

Bildelenke til side om videreutdanninger.

Vil du vite mer om videreutdanning?

Kristiania tilbyr flere typer videreutdanning, og vi skreddersyr også egne opplegg for bedrifter og virksomheter.
Les mer om videreutdanning