Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. september for vårsemesteret og 1. mars for høstsemesteret.

0. Er du allerede klar til å søke?

Logg inn i Søknadsweb og søk om utveksling. 

Vi anbefaler at du leser gjennom alle stegene før du logger inn i søknadsweb og søker om utveksling.  

1. Finn ut av utvekslingsmulighetene dine

For å finne oversikten over dine utvekslingsmuligheter, må du se under «Ofte stilte spørsmål» på studieprogramsiden for ditt studieprogram. Se steg-for-steg-forklaring her. Merk at du bare kan reise til partnere som ditt studieprogram ved Kristiania har en avtale med. Du kan allikevel se en oversikt over alle Kristianias utvekslingspartnere her.

Merk at du kan legge inn to prioriterte søknadsalternativer. Dersom det er viktig for deg å reise på utveksling uavhengig av destinasjon, så kan du i søknaden velge å velge å bli vurdert for ledige Erasmus+-plasser på ditt studieprogram.

2. Sett deg inn i hva som kreves

Kriteriene for å bli nominert er:

 • Vektet karaktersnitt på minimum C
 • Normert studieprogresjon
 • Motivasjonsbrev (som regel på engelsk)
 • Krav til språkkunnskaper vil være i henhold til partnerskolens opptakskriterier.

Blir du nominert fra Kristiania, så må du søke direkte til den aktuelle partnerinstitusjonen. Partnerinstitusjoner kan sette minstekrav til f.eks. snittkarakter, språkkompetanse eller innlevering av en portefølje (for kreative fag).

3. Skriv et motivasjonsbrev

Et motivasjonsbrev er en tekst der du forteller litt om deg selv og motivasjonen din for å reise på utveksling. Motivasjonsbrev ligner litt på en jobbsøknad.

Du skal presentere deg selv, og hvorfor du passer inn i en jobb – eller hos en partnerinstitusjon som i en jobbsøknad, prøv å unngå digresjoner. Fortell:

 • Hvorfor du ønsker å reise på utveksling til ditt førsteprioriterte land og partnerinstitusjonen.
 • Hvordan vil landet, partnerinstitusjonen og emnene bidra til din faglige og personlige utvikling?
 • Reflekter gjerne også rundt dine øvrige valg i livet, som er relevante for ditt valg av studium og som utvekslingsstudent.
 • Hvordan vil denne kompetansen komme til nytte i ditt fremtidige yrkesliv?

Ved Kristiania ber vi om at motivasjonsbrevet er maks 350 ord og er skrevet på engelsk. Dersom du søker til et studium som gjennomføres på et skandinavisk språk, så kan du skrive på norsk.

Signer motivasjonsbrevet med navnet ditt og last det opp i Søknadsweb

4. Tilrettelegging

Dersom du er student med nedsatt funksjonsevne, og som har tilretteleggingsbehov, bør du ta kontakt med internasjonalt mobilitetsteam så fort som mulig på utveksling@kristiania.no.

Tjenester som tilbys kan variere fra land til land, dette kan for eksempel gjelde:

 • Tilrettelagt bolig
 • Tilgjengelighet/adkomst
 • Tilrettelegging av eksamen/alternative eksamensformer
 • Tilrettelagt studielitteratur (lydbøker)
 • Mulighet for assistanse

De fleste utdanningsinstitusjonene har en «special needs service» som man kan kontakte for å få nærmere informasjon om tilretteleggingsmuligheter for studenter. Studenter tar direkte kontakt med vertsinstitusjonen for å planlegge dette som del av søkeprosessen.

Vil du få ekstra utgifter som følge av mobiliteten din, så kan du være aktuell for å motta inkluderingsstøtte. Ta kontakt med Internasjonalt mobilitetsteam på utveksling@kristiania.no.

Erasmus+ tilleggsstipend for studenter med færre muligheter

Det er et ønske i Erasmus+-programmet at flere og flere studenter skal få muligheten til å reise på utveksling. Dermed er det et eget tilleggsstipend som skal gjøre det lettere for studenter med færre muligheter å reise på utveksling. Erasmus+-studenter som faller inn under én av disse tre kategoriene har mulighet til å søke om tilleggsstipendet:

 • Studenter med barn, hvor barnet er under 18 år
 • Studenter med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom
 • Student med flyktningbakgrunn 

Satsen er på 250 EUR per måned. Selv om du hører inn under flere av kategoriene, så kan du allikevel bare motta ett tilleggsstipend. 

Du søker gjennom å huke av boksen for "Top-up for students with fewer opportunities" i din stipendavtale, kalt Grant Agreement. Du vil deretter bli bedt om å dokumentere at du oppfyller ett av de tre kravene, f.eks. gjennom legeattest. 

5. Søk Kristiania om utveksling i Søknadsweb

Søknadsweb åpner ca. 1 måned før søknadsfristen. For utveksling i vårsemesteret er søknadsfristen 15. september, for utveksling høstsemesteret 1. mars. Du kan oppgi opp til tre søknadsalternativer. 

Etter at du har blitt nominert fra Kristiania, så søker du deretter direkte til partnerinstitusjonen ute.

6. Svar på søknaden

Du skal ha mottatt svar på hvor du er nominert som utvekslingsstudent senest innen 4 uker. Er det flere søkere enn plasser, vil karakterer, og eventuelt motivasjonsbrev og en vurdering fra studieprogramleder telle. Vurderes studenter helt likt, vil det bli loddtrekning om den ledige plassen.

Neste steg: Les om stipend og finansiering