Zandra står med en mobiltelefon i et vinterlandskap og smiler til kamera.
– Jeg så hvor viktig rolle HR-avdelingen har i en bedrift og hvor usynlig den jobben de gjør er for mange. Dette gjorde at jeg gjerne ville lære mer om hva som ligger bak det arbeidet som gjøres. sier Zandra Krav. Derfor valgte hun Norges eneste mastergrad i strategisk HR ved Kristiania..Foto: Kristiania

Som Junior Payroll & HR Manager hos Intertrust Group har Zandra Krav en variert hverdag. Der jobber hun med lønn og HR for utenlandske selskaper som har startet opp i Norge.

 – I tillegg til å kjøre lønn for kundene går en stor del av arbeidsdagene til å hjelpe med ulike spørsmål og problemstillinger knyttet til lønn og HR i Norge, sier hun.

Fra BI til Kristiania

Zandra begynte i jobben hos Intertrust Group etter å ha fullført Master i strategisk HR på Kristiania sommeren 2023. Masteren bygget på en bachelor i økonomi og administrasjon fra BI.

– Jeg begynte å jobbe allerede dagen etter at jeg leverte bacheloroppgaven min, sier hun. 

At det ble akkurat denne bacheloren var litt tilfeldig. 

– Da jeg skulle velge studium etter videregående, føltes dette som en trygg utdanning. Jeg visste ikke helt hva jeg ville jobbe med, men jeg hadde interesse for økonomi og tenkte at denne utdannelsen ga mange muligheter, sier hun.

Ville spisse kompetansen

Etter hvert merket hun imidlertid at utdannelsen ble litt for generell for henne. Hun fikk raskt interesse for HR, og skjønte at det var denne veien hun ville gå videre. 

– Jeg så hvor viktig rolle HR-avdelingen har i en bedrift og hvor usynlig den jobben de gjør er for mange. Dette gjorde at jeg gjerne ville lære mer om hva som ligger bak det arbeidet som gjøres og hva som må til for at HR skal kunne være en strategisk partner i bedrifter, sier hun.

Bildelenke til kontaktside.

Noe du lurer på?

Vi svarer på det meste om studier, opptakskrav og mer.

Først vurderte hun å søke på mer HR-relaterte stillinger, men hun skjønte at ved å ta en master ville hun få mer faglig tyngde. Det ville derfor bli lettere å få jobbene hun ønsket seg dersom hun spisset kompetansen sin innenfor fagfeltet. 

– Dette var bakgrunnen for at jeg søkte på master i strategisk HR ved Kristiania, sier hun.

– En god studietid

Gjennom pandemien hadde Zandra vært i arbeid. Hun hadde mange dager på hjemmekontor, noe som ga henne enda mer lyst til å prøve noe nytt. 

– Jeg hadde mye tid til å tenke og lese meg opp på studiene som fantes, og jeg følte meg trygg på at strategisk HR var riktig for meg. Det var ingen andre som kunne tilby tilsvarende mastergrad, så dermed var valget enkelt, sier hun. 

Hun forteller at hun fryktet at det ville bli mye tid med nettstudier på grunn av pandemien, men heldigvis var situasjonen bedret da hun satte i gang høsten 2021. 

– Jeg var så heldig at nesten alt skjedde på skolen disse to årene. Jeg møtte mange bra medstudenter og fikk en god kollokviegruppe. Det ble en veldig bra studietid, sier hun.

Portrettfoto av Zandra Krav.
Zandra forteller at det var en fordel å ha blitt noen år eldre da hun vendte tilbake til akademia. – Jeg tok skolen mer seriøst i andre runde.Foto: Kristiania

Godt klassemiljø

Det å komme tilbake på skolebenken etter å ha vært i arbeid, var ifølge Zandra litt utfordrende. Hun hadde jo kommet ut av studierutinene, men dette gikk seg raskt til. 

– Jeg satte stor pris på at klassen var liten. Dette gjorde at man kom tettere på foreleserne i undervisningen, og det ble derfor lettere å stille spørsmål og delta aktivt i timene, sier hun. 

Jeg satte stor pris på at klassen var liten.

Samtidig var det en fordel å ha blitt noen år eldre. 

– Jeg tok skolen mer seriøst i andre runde. Selv om jeg hadde fokus på gode karakterer da jeg tok bacheloren også, betød det enda mer for meg å gjøre det godt med masteren, sier Zandra.

– Det var viktig for meg å sitte igjen med forståelse og kunnskap også etter at eksamenen ble levert. I tillegg var jeg så heldig og fikk tidlig god kontakt med en gjeng jeg holdt sammen med gjennom hele masterstudiet. Dette var med på å gjøre studietiden bra både sosialt og faglig, legger hun til.

Lærte å bli effektiv

Zandra sitter utenfor Oslo domkirke en vinterdag.
Zanda opplevde at bachelorgraden i økonomi og administrasjon gjorde henne attraktiv på arbeidsmarkedet, men da hun ville studere Master i strategisk HR, falt valget på Kristiania.Foto: Kristiania

I likhet med mange av sine medstudenter jobbet også Zandra parallelt med at hun tok masteren. Hun hadde en 40 prosent stilling som rekrutteringsassistent, og dette kunne til tider være ganske krevende. Da hjalp det at studiet på Kristiania var lagt opp med såkalt blokkundervisning. 

– Studiet var bygget opp slik at vi hadde fag i bolker på fire uker med påfølgende eksamen i hvert fag. Dette gjorde at vi ikke fikk noen heftige eksamensperioder i mai og desember, men førte også til at det var et visst eksamensstress hele tiden, sier hun. 

Hun likte likevel denne modellen godt. Det gjorde at hun fikk muligheten til å fokusere helt og fullt på hvert fag. 

– I perioder ble det mye med jobb og studier, men jeg lærte å bli effektivt og følte at jeg fant en god balanse. Det hjalp også å ha medstudenter i samme situasjon, som jeg kunne dele erfaringer med, sier hun.

Gjesteforelesere fra bransjen

Hun syns at studiene forberedte henne godt på arbeidshverdagen, og hun merket at hun utviklet seg både faglig og personlig. 

– På studiet jeg gikk var det mye arbeid i grupper og flere av eksamenene var gruppeeksamener. Her fikk vi testet det å samarbeide under press og jobbe med å finne gode løsninger. Dette møter man også mye på i arbeidslivet, sier hun. 

Hun syns også at Kristiania hadde gjort en god jobb med å finne dyktige forelesere. 

– De holdt et høyt nivå og var også flinke til å invitere inn gjesteforelesere med tilknytning til næringslivet. Det gjorde at man enklere kunne forestille seg hvordan teorien vi lærte ble brukt i praksis, sier hun. 

I tiden fremover er hun opptatt av å få satt det hun har lært ut i praksis og kontinuerlig utvikle seg videre. Akkurat nå er hun fornøyd der hun er, og hun opplever at hun fortsatt lærer mye. 

– Dette er viktig for meg. Jeg vil ha muligheten til å suge til meg kunnskap og erfaring der jeg er, og på den måten utvikle meg videre. For meg er det viktig å ha en arbeidsgiver som gir rom for det, avslutter hun.

Dobbel content MA strategisk HR + veiledning