Selma Vedum Håland og Helle Campbell  sitter i hver sin turkise stol mens de smiler til hverandre. På det runde bordet mellom de står det en bærbar PC. Foto.
Kristiania har utstrakt bruk av praksisperioder i studieløpene. De fleste får nei når de søker praksisplass hos Kultur- og likestillingsdepartementet, men Kristiania-student Selma Vedum Håland kom gjennom nåløyet.Foto: Kristiania/Bettina Annabelle Steen

– Jeg har opparbeidet meg masse kunnskap under praksisperioden og fått bred erfaring innenfor HR-faget. Det har vært veldig interessant å jobbe i et departement, sier en fornøyd Selma Vedum Håland.

Selma Vedum Håland sitter i en turkis stol mens hun smiler mot kamera. Hun har hendene foldet til den ene siden og på bordet foran henne står det en liten potteplante. Hun har på seg strikkevest og jeans. Foto.
– Hos KUD får jeg prøve meg på mye forskjellig, og danne meg en mening om hva jeg liker, sier Håland.Foto: Kristiania/Bettina Annabelle Steen

Det jeg har lært på Kristiania bygger jeg videre på her.

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) er et departement for norsk kulturpolitikk, med ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områder som kultur, idrett, frivillig virksomhet og likestilling. Håland har kommet inn i en seksjon med syv ansatte , alle med hver sin spesialisering.

– Jeg har hatt en tanke om at jeg ønsker å dykke ned i det operative ved HR, da jeg mener at en bred kompetanse er viktig. I det strategiske må man også kunne det operative, forklarer Håland.

En arbeidsgiver for fremtiden

Helle Campbell er avdelingsdirektør hos KUD, og har jobbet tett med Håland hele veien. Hun forklarer at det er mange som av kapasitetshensyn får nei når de søker praksisplass, men at da henvendelsen fra Håland kom, synes de masteren hennes var både spennende og relevant for dem.

– Strategisk HR er en kjempespennende studieretning, kunnskap og forståelse for hvordan HR jobber med å utvikle mennesker, ledere og organisasjoner er veldig viktig, sier Campbell.

Hun utdyper at de ikke har utstrakt bruk av praksisperioder, men at de ønsker å knytte seg til høyskoler og universiteter i rekrutteringsøyemed. Campbell sier at KUD har et mål om å være en arbeidsgiver for fremtidige generasjoner.

– Vi tar det ikke for gitt at kandidater drømmer om å jobbe i departementene, selv om vi har en meningsfylt jobb og mange spennende oppgaver. Så for oss er det svært verdifullt å være en attraktiv arbeidsgiver også for studentene. Å få inn kandidater som Håland tilfører miljøet et mangfold vi ikke har tilstrekkelig av.

Selma Vedum Håland og Helle Campbell
– Mange stillinger hos oss trenger mye erfaring, så det er ikke ofte at vi rekrutterer nyutdannede. Derfor er praksisperioden et langsiktig arbeid i rekrutteringssammenheng, forklarer Campbell.Foto: Kristiania/Bettina Annabelle Steen

Praksis – en enorm mulighet

For KUD handler praksisperioden om gjensidig utveksling. Elisabeth Thorsvik er fagdirektør i avdelingen, og hun er den som har hatt ansvaret for Hålands oppfølging. Hun forklarer at målet har vært å la henne være med på så mye som mulig. Det er så og si ingenting som har foregått de siste månedene, som Håland ikke har fått delta på. Utvalgsmøter, onboarding, rekruttering, ledersamlinger, møtevirksomhet og utvikling av nye håndbøker er bare noe av  de spennende oppgavene hun har fått bryne seg på den siste tiden.

– Praksisperioder er en enorm sjanse til å se egne styrker i praksis før du er ferdig utdannet. Dette er en periode i livet man gjerne husker godt. For mange er dette første møte med  en jobb som reflekterer utdanningen, sier Thorsvik.

Hun sier at Håland underveis har vært god på å stille spørsmål til satte rutiner, noe som har ført til reflektering i avdelingen.

Selma Vedum Håland og Helle Campbell ser på en pc skjerm. Selma sitter og Helle gir instruks. Foto.
Håland var spent på overgangen fra skolebenken til praksispplassen. Hun takker gode og inkluderende kollegaer for fine uker på kontoret.Foto: Kristiania/Bettina Annabelle Steen

Vi har lagt ned mye arbeid for å lage et godt og faglig utfordrende praksisopplegg.

– Vi utvikler oss fordi vi har noen som utfordrer oss, og der har Håland vært dyktig.

Thorsvik beskriver HR-stillinger som en kontinuerlig læringsprosess, med stadig nye problemstillinger. Håland sier at hun har fått bruk for flere av fagene fra studiet i praksishverdagen.

– Det jeg har lært på Kristiania bygger jeg videre på her. Hos KUD får jeg se konkrete situasjoner, og jeg kjenner igjen teori fra studiet, sier Håland.

Solid faglig kompetanse

Kristiania har utstrakt bruk av praksisperioder i studieløpene. Campbell beskriver dette som en vinn-vinn-situasjon for både student og bedrift. Hun er tydelig på at de var opptatt av å levere på forventingene til både høyskole og student da Håland fikk stillingen.

– Vi har lagt ned mye arbeid for å lage et godt og faglig utfordrende praksisopplegg. Jeg tror det generelt er veldig nyttig å oppleve arbeidshverdagen allerede under studieløpet.

Håland er enig, og føler seg godt tatt imot på avdelingen. Hun beskriver seg selv som en av gjengen. Hun har fått være med på ting som har dukket opp, men også hatt individuelle oppgaver underveis. Praksisperioden har gitt henne masse faglig kompetanse, men også erfaring av en litt mindre håndfast art.

– Her har jeg fått være en del av et kontor, med ulike situasjoner jeg aldri før har opplevd. Jeg har fått et godt innblikk i hvilket arbeidsmiljø jeg kan tenke meg å være en del av i fremtiden, sier Håland.

Hun er glad i å dykke ned i HR-feltet, og forteller at det mest spennende med mastergraden er miksen av de juridiske, psykologiske og strategiske fagområdene. Planen etter endt utdanning er ikke helt klar enda, men Håland har allerede gjort seg noen tanker.

– Jeg er ikke avskrekket fra å jobbe videre i staten, sier hun med en liten latter.

nederste