Bildet av en gjeng studenter på en takterrasse
Ved Kristiania kan du velge mellom flere ulike grader innen HR, både på campus og på nett!Foto: Kristiania/Haakon Dueland
Bilde av en ung student i byen
Med en HR-grad åpnes døren til mange viktig og ikke minst spennende jobbmuligheter!Foto: Kristiania/Haakon Dueland

Ved Kristiania finner du flere grader innen HR, både på campus i Oslo, Bergen og på nett. Utvalget gjør at du kan spesialisere deg innen ulike fagområder, som blant annet personalledelse, teknologi og organisasjonspsykologi. Uansett hvilket studium du er mest interessert i, gjør du lurt i å studere HR – og her forklarer vi hvorfor!

Med en HR-grad vil du alltid være ettertraktet

Bedrifter og organisasjoner som ønsker å vokse, og som ønsker å skape verdier, er nødt til å ta vare på de ansatte. De må sørge for at medarbeiderne trives, utvikler seg og har lyst til å bli værende. Arbeidsforholdene må være ryddige, arbeidsmiljøloven må ivaretas, de juridiske forholdene knyttet til ansettelse og avslutning er nødt til å være på plass, og lønnen må være riktig. 

Alle disse forholdene gjør at arbeidslivet alltid vil trenge fagpersoner med kompetanse innen HR. Med en grad i HR vil du derfor være en ettertraktet kandidat, både nå og i fremtiden. 

Urolige tider krever stabile HR-avdelinger

Bare tenkt tilbake på de siste årene og hvordan pandemien snudde opp ned på arbeidshverdagen vår. I tider med kriser og krav til raske endringer er vi helt avhengig av gode og velfungerende HR-avdelinger som ser og ivaretar de ansatte. Er det én ting pandemien lærte oss, er det at alt kan skje, og at vi trenger fagpersoner som vet hva som skal til for å håndtere og implementere nye arbeidsmåter, uten at det påvirker de ansattes trivsel og trygghet.

Digitaliseringen stiller større krav til personalarbeid

Når digitalisering, roboter og kunstig intelligens erstatter manuelt arbeid og endrer arbeidsmåtene våre, kan de ansatte bli urolige og bekymret for jobbene sine. Arbeidslivet trenger derfor fagpersoner som vet hvordan vi både kan ta i bruk den nye teknologien og ivareta menneskene innad i bedriften. Alle HR-avdelinger vil med andre ord komme til å trenge mer og mer teknologi- og digitaliseringskompetanse, særlig innen personalarbeid. 

Tidligere HR-student Sondre Grahl i et kontorlandskap

Tidligere HR-student Sondre fikk toppjobb

I dag jobber han i et internasjonalt selskap og har samtidig vært gjesteforeleser ved Kristiania.

Les mer her

Kunsten å rekruttere

Dyktige medarbeidere er helt avgjørende for at en bedrift skal vokse og utvikle seg. Å lykkes med bemanning og rekruttering krever både kunnskap og engasjement, spesielt i en tid hvor kampen om flinke folk bare blir tøffere. 

Virksomheter må også tiltrekke seg mennesker med riktig kompetanse og sørge for at alle som blir ansatt, fortsetter å lære og utvikle seg. Det å finne de beste folka og dyrke en kultur for livslang læring er kanskje den aller viktigste konkurransefaktoren mellom bedrifter. Vi ser at de som lykkes best med dette, jobber strategisk og systematisk med kompetanse.

Bedrifter og selskaper innen alle bransjer, både offentlig og privat, er derfor avhengig av fagpersoner som vet hvordan man tiltrekker, rekrutterer, utvikler og ikke minst beholder gode medarbeidere.   

En viktig og meningsfull jobb

Mange vil nok påstå at HR-avdelingen er selve hjertet i bedriften. Det er menneskene her som sørger for at de ansatte trives, er motiverte og har ressursene de trenger for å gjøre en god jobb. Velger du å studere HR kan du med andre ord se frem til en meningsfull karriere, hvor du vil ha stor og viktig påvirkning på andre menneskers ve og vel.

Med en HR-faglig utdanning kan du være med å prege fremtidens arbeidsliv i Norge, samt bidra til at vi fortsetter å ha gode arbeidsgivere som klarer å drifte på en konkurransemessig og lovmessig måte – og samtidig skape en organisasjonskultur der det oppleves godt å være arbeidstaker.

Mange jobbmuligheter

En grad i HR åpner døren til flere ulike jobbmuligheter, både i offentlig og privat sektor. Du kan jobbe med alt fra rekturrering og onboarding, til talent- og kompetanseutvikling på et mer overordnet nivå. Eller du kan spesialisere deg i arbeidsmiljø og jobbe med store HMS-prosjekter. Mulighetene er med andre ord mange og ikke minst veldig spennende!

Kristiania-student som sitter i en trapp i motlys

Vil du også studere HR?

Vi tilbyr flere ulike HR-grader, blant annet innen personalledelse, teknologi og organisasjonspsykologi.
Se hele oversikten her!