Mann i kontorlandskap.
– Vi lærte mye teori gjennom mer praktisk undervisning. Foreleserne var flinke til å kjøre en-til-en-samtaler, og det gode klassemiljøet skapte stort engasjement og en læreglede jeg ikke har opplevd tidligere, sier Sondre Grahl..Foto: Ane Undheim

Før Sondre Grahl begynte å studere på Høyskolen Kristiania visste han ikke helt hvilken retning han ville gå i med tanke på utdanning og fremtidig jobb. Han var derimot helt sikker på at entreprenørskap og business interesserte ham. Etter et tips fra en kamerat falt valget til slutt på HR og personalledelse, et studium som tilbys i både Oslo og Bergen.

– Jeg hadde egentlig aldri sett for meg å studere HR før en kompis fikk meg på tanken. Men da jeg først åpnet øynene for den muligheten oppdaget jeg jo at HR og personalledelse faktisk omfavnet utrolig mye av det jeg synes er spennende med bedrifter og selskaper rundt om i verden, forteller Sondre.

For ham var det spesielt de menneskelige aspektene ved studiet som pirret nysgjerrigheten.

– Jeg likte sammensetningen av fag, men det jeg tror tiltrakk meg mest var fokuset på mennesker. HR er en veldig spennende miks av ulike teorier og gir bred kompetanse nettopp fordi studiet både involverer scenarioene som vi møter hver dag på jobben, samtidig som vi får en forståelse for helheten på en arbeidsplass, forklarer han. 

Skryter av foreleserne

Sondre forteller at Kristiania bød på en opplevelse som var mer enn tunge tekstbøker og sene netter med pugging. Han opplevde at foreleserne var godt orienterte på det som skjedde ute i arbeidslivet, og at mange dro inn relevant erfaring som i ettertid viste seg å bli svært nyttig.

– Vi lærte mye teori gjennom mer praktisk undervisning. Foreleserne var flinke til å kjøre en-til-en-samtaler, og det gode klassemiljøet skapte stort engasjement og en læreglede jeg ikke har opplevd tidligere, sier Sondre.

Kompetansen han satt igjen med hvert år var tuftet på virkelige erfaringer, de forskjellige casene studentene jobbet med hadde rot i ekte hendelser. Underveis i studieløpet merket samtlige studenter at de kom tett på arbeidslivet.

– Selv flere år etter at jeg fullførte studiet mitt på Høyskolen Kristiania kan jeg oppleve å hente fra kunnskapen jeg tilegnet meg under utdanningen.

Ivrige etter å skape et godt studiemiljø

Noe av det han husker best fra sine tre år som Kristiania-student, var vektleggingen av samarbeid og fysisk tilstedeværelse. Han forteller om små klasser, heftige diskusjoner og ivrige studenter som hele tiden ønsket å skape et godt miljø. Og selv om han studerte med svært mange andre, følte Sondre aldri at han druknet i mengden.

– Du ble aldri sittende alene og jobbe. Du var hele tiden en del av et team, og jeg kjente at alle ble utrolig godt kjent med hverandre i løpet av studietiden. Det er mange av mine tidligere medstudenter jeg fortsatt har kontakt med i dag. Så må det jo kanskje nevnes at studiet i seg selv helt sikkert tiltrakk seg en del folk som ønsket å være sosiale og bli kjent da, ler han.

 – Jeg har alltid likt å utfordre meg selv, og ville studere et sted som ga meg rom til å utforske forskjellige muligheter.

 Ved siden av det sosiale, valgte Sondre også Høyskolen Kristiania fordi han selv opplevde at de tilrettela for videre utvikling og vekst.

 – Jeg har alltid likt å utfordre meg selv, og ville studere et sted som ga meg rom til å utforske forskjellige muligheter. Jeg så at Kristiania la opp til mye spennende ved siden av selve studiet, at det fantes mange tilbud med tanke på foreninger, og jeg likte spesielt godt utvekslingsmulighetene. Det er lett å bli litt innesluttet her i lille Norge, så det var et stort pluss for meg at man hadde mulighet til å reise utenfor landegrensene og oppleve andre kulturer.

Nasjonal- og internasjonal nettverksbygging

Mann i kontorlandskap.
– Du var hele tiden en del av et team, og jeg kjente at alle ble utrolig godt kjent med hverandre i løpet av studietiden. Det er mange av mine tidligere medstudenter jeg fortsatt har kontakt med i dag, sier Sondre Grahl.Foto: Ane Undheim

Da det ble mulig å reise på utveksling, nølte ikke Sondre et sekund. Han pakket raskt bagasjen sin, og satte kurs mot California og University of Berkeley.

 – Jeg hadde vært i California ti år tidligere, og lengtet alltid tilbake dit. Derfor var det også helt fantastisk å få den muligheten gjennom utdanningen. Og er det noe jeg unner alle nordmenn, så er det et helt semester i sol og varme, smiler han. 

Ifølge den sosiale drammensgutten, fikk han et svært godt nettverk gjennom studiene sine. Både i hjemlandet og i utlandet. 

– Siden jeg jobbet hardt for å kombinere det faglige med det sosiale, fikk jeg et ganske bredt nettverk på høyskolen. Jeg knyttet bånd med folk på tvers av land og linjer, og i dag er det spennende å se hvor alle har endt opp. Nå som vi er i jobb alle sammen, er det også verdifullt å kjenne hverandre litt. Plutselig kan jeg kontakte en tidligere medstudent også løser vi en utfordring sammen for eksempel, forklarer Sondre.

– Jeg kunne ikke ha valgt et bedre studium

Tre år på Høyskolen Kristiania inspirerte ham til å studere mer. Derfor falt valget på en mastergrad. Etter en svært vellykket utvekslingsperiode i USA, hadde han også fått mersmak på studielivet i utlandet. Han tok enMaster of Business Administration i Cambridge, og i dag jobber han i Zalaris, et internasjonalt firma med over 1000 ansatte i 14 land. Han har kolleger over hele Europa, og kjenner at kunnskapen han tilegnet seg gjennom studiene i både inn- og utland har vært uvurderlig. 

– Jeg trives enormt med den retningen jeg har valgt, og liker at jeg nå har en jobb med en lokal forankring i Norge, samtidig som jeg får arbeide mye internasjonalt.

Jeg er skikkelig glad for at kompisen min fikk meg til å vurdere HR- og personalledelse.

Etter studiene har han også vært tilbake på Kristiania, men ikke som student. 

– Jeg fikk gode relasjoner til mange av foreleserne våre, og holdt kontakt med flere av dem etter utdanningen. Da jeg plutselig fikk en forespørsel om å være gjesteforeleser og snakke om områdene vi i Zalaris jobber med når det kommer til HR og teknologi, måtte jeg si ja. Da fikk jeg også anledning til å understreke at HR er i kontinuerlig utvikling, og at dette er den perfekte retningen å gå i dersom man vil jobbe med relasjonelle forhold, mennesker, strategi og bedriftsutvikling.

– Jeg er skikkelig glad for at kompisen min fikk meg til å vurdere HR- og personalledelse. Jeg kunne ikke ha valgt et bedre studium, avslutter Sondre.

HR + Spør en student