ScHS tilbyr forskningsbasert utdanning både på bachelor- og masternivå i tillegg til flere etter- og videreutdanningsprogrammer. Fagområdene helsefag, pedagogikk, psykologi og juss har alle mennesket i sentrum om enn på ulike måter. Mens helsefagene har fokus på helsefremming, forebygging, rehabilitering og behandling, har pedagogikk og psykologi menneskelig læring og utvikling som sine fokusområder. De juridiske problemstillingene har fokusområder som arbeidsrett, markedsrett og helserett.

School of Health Sciences tilbyr en rekke studieprogrammer innen fagområder som biomedisin, psykologi, pedagogikk, folkehelse, ernæring, treningsvitenskap, fysisk aktivitet og idrettsledelse. I tillegg tilbys også utdanning innen akupunktur og osteopati.

Bilde av Hans-Christian Åsheim i hvit frakk på et laboratorium
Hans-Christian Åsheim er dekan på School of Health Sciences.

I tillegg til den ordinære undervisningen på campus i Oslo og Bergen tilbyr School of Health Sciences og rekke nettstudier innen samme områder som er tilpasset og utviklet i samarbeid med arbeidslivet.

Vi har et aktivt internasjonalt forskningsmiljø med forskingsprosjekter innen blant annet samspillet mellom mennesker og teknologi, hvordan fysisk aktivitet påvirker læring blant barn og muskelsvinn og vekst i den levende organismen.

Dekan Hans-Christian Åsheim Gå til ansattsiden hans

Seksjon for Folkehelse og manuell behandling

Seksjon for Folkehelse og manuell behandling skal bidra til samfunnet og forskningen ved å gjennomføre målrettet forskning og utdanning med fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak, samt å benytte og bidra til å utvikle teknologi og vitenskap. Seksjonen har fire programmer: Bachelor og videreutdanning i osteopati, bachelor i akupunktur, bachelor i livsstilsendring og folkehelse, og master i anvendt folkehelsevitenskap. Osteopati og akupunkturprogrammene gir kompetanse i å oppdage, behandle og forebygge helseproblemer som for eksempel ved å redusere smerter og øke bevegelighet i ledd, redusere muskelspenninger og bedre blodsirkulasjon til vev og hjelpe kroppen til å helbrede seg selv. Folkehelse er vitenskapen om å øke helsen og sikkerheten til samfunnet gjennom utdanning, politiske beslutninger og forskning.

Anvendt folkehelse (AnFo), AcuBreast og Chronic Pain and Research Methods (CPRM) er forskningsgruppene i seksjonen. AnFo gjennomfører folkehelseforskning for å bedre befolkningens helse og helseforskjeller. AcuBreast-studien undersøker om akupunkturbehandling kan redusere fatigue etter avsluttet brystkreftbehandling. CPRM fokuserer på å forbedre kunnskapen om vedvarende smerte (spesielt muskel- og skjelettsmerter) og utvikling av nye metoder for å forbedre forskningsdesign, resultatmåling og analyse.

Alle programmene i seksjonen gir studentene muligheten til praksis for å få praktisk erfaring i fagfeltet. Det tilbys kurs både på campus og online, og forbereder studentene til høyere studier innen helsevitenskap. Programmene gir kompetanse til stillinger i en rekke miljøer, inkludert offentlig og privat sektor, for eksempel sykehus, sosialtjenesteorganisasjoner og tverrfaglige klinikker.

Seksjonsleder og prodekan for forskning og internasjonalisering Adnan Kisa.

Seksjonsleder Adnan Kisa

Seksjon for Trening, ernæring og biomedisin

Seksjonen består av fagområder som dreier seg om menneskekroppens funksjon. Trening og ernæring fokuserer på hvordan fysisk aktivitet og næringsinntak påvirker kroppen vår både helsemessig og i et prestasjonsperspektiv. Biovitenskap omhandler menneskekroppens molekylære og fysiologiske prosesser i et medisinsk perspektiv.

Forskningsgruppen Helsevitenskap (HelsVit) arbeider med kartlegging og fremming av helsetilstanden til individet og til grupper av befolkningen med både preventive og behandlende hensyn. Gruppen ledes av Professor Per Morten Fredriksen

Forskningsgruppen Treningsvitenskap (TreVit) sine aktiviteter er knyttet opp mot helse- og prestasjonsutvikling.  Forskningen er sentrert rundt tre hovedområder: Utholdenhet, styrke/hurtighet og bevegelighet. Foreløpige fellesprosjekter temaer innen disse hovedområdene er helseskartlegging, test- og treningsmetodikk. Gruppen ledes av Professor Espen Tønnessen.

Seksjon for Psykologi, pedagogikk og juss

Seksjonen har tre store fagområder:

  • Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss faglige profil knytter seg til forskning og undervisning knyttet til læring, utvikling og rettsvitenskap. Pedagogikk er et fagområde, en vitenskap og et praksisfelt som omhandler oppdragelse, sosialisering, læring og undervisning i ulike kontekster og i ulike aldre. Felles er kunnskap om hvordan vi mennesker utvikler oss og lærer. Studier innenfor psykologi gir kunnskap som forklarer og forutsier handlinger til mennesker, alene og i grupper og kunnskap om de kognitive mekanismene som ligger bak.  Rettsvitenskap tar for seg de store fagområdene som helserett, arbeidsrett, eiendomsrett, markedsrett og arverett.
  • Seksjonen har flere forskningsgrupper som The Critical Thinking Research Lab forsker på læring, utvikling og undervisning i kritisk tenkning hos personer med ulike læringsprofiler. Forskningsgruppen Cognition and Art Research Group har et tverrfaglig fokus og ser på sammenheng mellom kognisjon og kunst. I forskningslaben The PIT pågår det en rekke spennende studier rundt persepsjon, interaktiv teknologi, og samspill mellom mennesker og maskiner.
  • Seksjonen leverer både årsenheter og bachelorprogram både på campus og som nettstudier. Vi har fokus på å gi utdanninger arbeidsmarkedet trenger og har flere spennende program under utvikling både på bachelor -og masternivå.
Seksjonsleder Hilde Skjerve

Felles administrasjon ScHS

School of Health Sciences har en felles administrasjon bestående av administrativ leder Hallvar Waage og rådgiver Vibeke N. Torp-Kjønigsen.

  • AcuBreast

    AcuBreast-studien undersøker om akupunkturbehandling kan redusere fatigue etter avsluttet brystkreftbehandling.