Trine Meza er konstituert dekan på School of Health Sciences Trine Johansen Meza
Trine Meza er konstituert dekan på School of Health Sciences Trine Johansen Meza

School of Health Sciences tilbyr en rekke studieprogrammer innen fagområder som biomedisin, psykologi, pedagogikk, folkehelse, ernæring, fysisk aktivitet og idrettsledelse.

Avdelingen tilbyr også utdanning innen akupunktur og osteopati, og vi planlegger fysioterapi med oppstart høsten 2020.

Avdelingen har ansvar for generelle juridiske emner, samt spesielle emner rettet inn mot helse. I tillegg til den ordinære undervisningen på campus midt i Oslo sentrum tilbyr School of Health Sciences en rekke nettstudier innen samme områder.

School of Health Sciences har et aktivt forskningsmiljø som er i vekst, og høsten 2020 planlegges oppstart av to masterprogrammer; Treningsvitenskap og anvendt folkehelsevitenskap.

Institutt for helsevitenskap

Helsevitenskap rommer alle aspekter innen helse, sykdom og behandling. Institutt for helsevitenskap har som mål å arbeide med helsefremmende, forebyggende rehabilitering og behandlende helse på flere ulike måter, blant annet gjennom integrert medisin.

De ulike forskningsområdene innen instituttet er menneskers helse på ulike nivå, både på mikro- og makronivå. Samspillet mellom individuelle, mellommenneskelige og samfunnsmessige forhold for å møte samfunnets utfordringer med en aldrende befolkning og økende forekomst av livsstilssykdommer står sentralt.

Institutt for helsevitenskap jobber aktivt for å forsterke det faglige fellesskapet og forståelsen mellom helsefagene, noe som bidrar til tverrfaglighet.

  • AcuBreast

    AcuBreast-studien undersøker om akupunkturbehandling kan redusere fatigue etter avsluttet brystkreftbehandling.