Kristiania har flere ganger de siste årene hatt rekordmange søkere til både bachelor- og masterstudier – i Oslo, Bergen og på nett. Og noen utdanninger er ekstra populære, også over tid. 

Felles for alle utdanningene er at det er en høy andel som går ut i jobb etter studiene, at foreleserne selv har mye erfaring fra bransjene, og at man ofte jobber i mindre klasser. Det betyr tettere oppfølging og bedre klassemiljø.

Disse bachelorgradene vil flest studere

På bachelornivå er det disse studiene som stikker seg ut, fordelt på fire ulike fagretninger: 

Bachelorstudier accordion

Praktiske fagskolegrader

Fagskoleutdanninger er høyere, yrkesfaglige utdanninger som gjerne er på ett til to år, og som har mindre teori. Dette er studier som er midt i blinken for deg som lærer best gjennom praktisk arbeid, og som er ivrig etter å komme i gang med karrieren.

Fagskolestudier accordion

Tre studenter sitter i et atrium, bak dem ser man en klassisk romersk søyle.
Med en mastergrad har du flere karrieremuligheter, og kan også kvalifisere til jobber med mer ansvar og høyere lønn.Foto: Kristiania/Stina Myhre Pedersen

 Kristiania tilbyr stadig flere mastergrader for dem som vil fordype seg. Med en mastergrad er man mer ettertraktet blant arbeidsgivere ettersom man har gått i dybden på sitt fagfelt og kan brukes til mer omfattende oppgaver. 

Tall fra SSB (2018) viser at gjennomsnittslønnen til kandidater med mastergrad og doktorgrad er 25% høyere enn for kandidater med bachelorgrad. Det er også mange stillinger som kun er tilgjengelig for jobbsøkere med mastergrad.

De mest populære mastergradene ved Kristiania er:

Masterstudier accordion

Usikker på hva du skal studere?

På Kristiania har vi egen studentoppfølgingsavdeling, som jobber med å få deg gjennom utdannelsen på best mulig måte.

Sosialrådgiver Tevje Akerø jobber med studenter hver dag. Han hjelper gjerne til med å sette konkrete mål for veien videre.

– Det er noen viktige spørsmål du bør stille deg når du skal velge utdannelse: Hva er jeg god på? Tenk på mer enn hva du har lyst til å kalle deg, eller hvor mye du vil tjene. Altfor mange velger ut fra status eller hva de tror de har lyst til. Jeg tror det vil gå bedre hvis du velger noe du trives med. Det er ofte noe du er god på, sier han.

Hvis du er veldig usikker, anbefaler vi at du tar denne raske og uhøytidelige testen vi har laget:

– For å bli god til noe trenger du en grunnleggende motivasjon og et genuint ønske om å bli flink i det du studerer. Hvis du er glad i mennesker og kan tenke deg å jobbe med det, bør du kanskje ikke velge revisjon eller en annen teoretisk kontorjobb, råder Akerø.

Bachelor og master - Double Content Block