Gjeng som går i gaten
Usikker på hva du skal studere? Kristiania har utdanningene for fremtiden, uansett hva du brenner for!Foto: Kristiania/Håkon Dueland

Det er ikke lett å vite hva man skal bli når man bli stor og med dagens enorme utvalg av yrker og utdanninger gjør ikke dette saken noe enklere. På Kristiania er mulighetene mange. Her har vi samlet noen av våre utdanninger som garantert vil sikre deg jobb når du er ferdig med å studere.

Teknologi og innovasjon

Er du interessert i koding? Har du lyst til å jobbe med fremtidens cyberforsvar og beskytte landet mot trusler utenifra? Eller kanskje du vil utvikle en app som gjør andre menneskers liv enklere og bedre? Det finnes neppe noen utdanninger som har større sjanse for å føre til fast jobb enn IT-, teknologi og innovasjonsutdanninger. Verden blir stadig mer digital, og da trenger arbeisdlivet dem som kan utvikle de nye løsningene. Kanskje du er en av dem?

Har du lyst til å jobbe med fremtidens cyberforsvar og beskytte landet mot trusler utenifra?

Har du lyst til å jobbe med å organisere, administrere og å sørge for at ting er der de skal-når de skal være der? Det finnes utdanninger for det! Og dersom bedrifter skal drives på en lønnsom måte også i fremtiden,må de drives på en smartere, grønnere og bedre måte. Alt dette blir bare mer og mer viktig i fremtiden.

HR, markedsføring og kommunikasjon

Dagens medielandskap er i stor endring. Mer og mer av dagens kommunikasjon og markedsføring foregår digitalt. Dette stiller stadig høyere krav til hvordan man skal kommunisere med målgruppen, og da trenger arbeidslivet de dyktigste menneskene.

Er du interessert i å gjøre menneskene rundt deg til de beste medarbeiderne? Har du lyst til å være brobyggeren mellom medarbeidere og digitale verktøy? Eller kanskje du vil lære å bruke verktøy digitale verktøy og kanaler for å fremme produkter, tjenester og kommunikasjon? I så fall begynner kanskje reisen din her, med noen av våre mest fremtidsrettede utdanninger:

Helse og psykologi

 Helsesektoren er den sektoren i Norge som sysselsetter flest mennesker og det er et stort behov for nyutdannet arbeidskraft. Vi blir stadig flere eldre som trenger omsorg, og samtidig øker antall livstilssykdommer raskt. Det vil derfor være behov for mennesker med kompetanse innen folkehelse, livsstilsendring og trening. Kanskje er det deg Norge trenger?

 Ønsker du å lære mer om psykologiske prosesser? Eller er du interessert helsefremmende tiltak på individ og samfunnsnviå? Eller kanskje du vil være med å løsen kreftgåten eller antibiotikaresistens? Her er noen av våre nye og spennende utdanninger på feltet.

 Kunst og design

Visste du at tre prosent av alle nordmenn jobber innen kultur og kreativ næring? Og næringen vokser; fra 2019 til 2020 økte omsetningen fra 105 milliarder kroner til 113 milliarder kroner. Digitalisering og ny teknologi, endrede publikumsvaner og nye verktøy har åpnet helt nye muligheter. Kunnskap om kundens behov kan skape spennende, nye løsninger – så lenge man vet hvordan. Den kunnskapen får du gjennom disse studiene: