To damer ser på en pc, den ene peker på skjermen

Fagskole - Nettstudium

Praktisk pedagogikk og digital kompetanseutvikling

Underviser du ved høyere yrkesfaglig utdanning, men mangler formell pedagogisk kompetanse? Da er dette studiet for deg!

Oppstart
Høst 2022
Studiested
Nettstudium
Nivå
Fagskole
Pris
21 900 kr pr semester
Språk
Norsk
Gjennomføring
Deltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
30
Opptakskrav
Programbeskrivelse

Dette nettstudiet vurderes for oppstart i uke 35, 2023

Kravene til pedagogisk kompetanse i fagskolesektoren har økt. Lærerrollen har utviklet seg fra å være en formidler av fag, til å bli en aktiv tilrettelegger for læring. For å jobbe med undervisning i dag kreves det derfor både pedagogisk og digital kompetanse, i tillegg til fagprofesjon.

Dette studiet er utviklet for å gi lærere ved høyere yrkesfaglig utdanning nødvendig pedagogisk kompetanse, og ferdigheter til å kunne undervise i ulike læringsmiljø. Utdanningen er først og fremst tiltenkt personer som underviser ved fagskole, men dersom du har opparbeidet deg fagkompetanse gjennom relevant yrkespraksis, kan du også søke på studiet.

Hva lærer du?

Praktisk pedagogikk og digital kompetanseutvikling vil gi deg grunnleggende pedagogisk kompetanse om læring og undervisning – både i fysiske og digitale klasserom.

Studiet består av to emner. Det første emnet gir grunnlag for å utvikle og gjennomføre pedagogisk arbeid i høyere yrkesfaglig utdanning. I det andre emnet skal vil du utvikle en profesjonsfaglig digital kompetanse, som er helt nødvendig for utøvelse av lærerrollen på alle nivåer i utdanningssektoren.

I løpet av utdanningen vil vi gå i dybden på temaer som:

  • Innføring i pedagogikk
  • Planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeid
  • Profesjonsfaglig digital kompetanse
  • Verktøy for digital innholdsproduksjon
  • Undervisning og læring i nettbaserte læringsmiljøer

Jobbmuligheter

Etter fullført studium vil du ha tilegnet deg kompetanse som er etterspurt i utdanningssektoren, og som gjør deg kvalifisert til å jobbe som lærer ved høyere yrkesfaglig utdanning.

Utdanningen kan også brukes i jobbsammenheng hvor pedagogisk og digital kompetanse er ønskelig eller et krav, for eksempel innen kursvirksomhet.

Praktisk informasjon: 

Studiedetaljer

Studieprogramleder

Margret Theodora Sævarsdottir

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer