Gutt studerer på brygga - nettstudier på høyskolen Kristiania

Bachelor - Nettstudium

Økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører

Alle bedrifter og organisasjoner trenger personer med kunnskaper og ferdigheter innen økonomi og ledelse.

Studiested
Nett
Oppstart
Hver dag, hele året
Mulig grad
Bachelor
Studiepoeng
180
Gjennomføring
Heltid / deltid
Språk
Norsk
Opptakskrav
Pris
Se pris per emne
Programbeskrivelse

Bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører vektlegger sentrale emner innenfor praktiske, juridiske, prinsipielle og teoretiske områder av regnskapsfaget.

Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører dekker utdanningskravet som kreves for å jobbe som autorisert regnskapsfører. Studiet gir deg en solid utdannelse med flere jobbmuligheter.

En bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører  gir deg en bred utdanning som gir varierte karrieremuligheter innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Du får solid kunnskap innen områder som regnskap, skatterett, rettslære, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag, strategi og forretningsetikk. Du lærer om bedriftsøkonomiske problemstillinger og om hvordan samfunns- og næringsliv reguleres av lover og regler.

Studiet tar primært sikte på å gi studentene grunnleggende innsikt i det økonomisk- administrative fagområdet, men med spesialisering innen skatterett, merverdiavgift, regnskap og rettslære.

Krav til autorisasjon 
Les mer om reglene for regnskapsførere på Finanstilsynets side.

Hva lærer du?

Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører gir deg en yrkesrettet utdanning med solid kompetanse innenfor administrasjon, ledelse, økonomi, regnskap, skatterett samt rettslære. Studiet dekker utdanningskravet til autorisasjon for regnskapsførere. 

I løpet av studiet lærer du hvordan en virksomhet ledes og administreres. Du lærer også å innhente og analysere informasjon som grunnlag for beslutninger, samt å reflektere over etiske utfordringer knyttet til ulike beslutningsalternativ. 

I løpet av studiet lærer du om økonomiske og menneskelige faktorer som er avgjørende for at en bedrift eller organisasjon skal fungere på en god måte og hvordan disse har innvirkning på samfunnet. 

Med denne utdanningen stiller du sterkt i arbeidsmarkedet, ved at du får dokumentasjon på at du har både teoretisk og praktisk kompetanse innen regnskap.

Jobbmuligheter

Som autorisert regnskapsfører jobber du med å føre regnskap for og gi råd til arbeidsgiveren din eller andre virksomheter enn den du selv er ansatt i. En autorisert regnskapsfører kan også starte et eget regnskapsbyrå og påta seg oppdrag fra sine kunder.

De fleste uteksaminerte kandidatene jobber som regnskapsførere. Studiet oppfyller utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører, og med to års relevant og godkjent praksis kan man søke om autorisasjon.

Regnskap er en profesjon som i liten grad påvirkes av konjunktursvingninger i arbeidsmarkedet. Du kan jobbe både i privat og offentlig sektor, og arbeidsoppgavene er mange. Du kan jobbe med økonomi- og virksomhetsstyring, og hvis du velger å jobbe i regnskapsbyrå vil du få mye kundekontakt der du må bidra til å finne løsninger for kunden. Du kan også selv føre regnskap for andre organisasjoner og foreninger. 

Studiedetaljer

Studieoppsett

165 studiepoeng kjernefag

+ 15 studiepoeng valgfag
Heltid

Ca. 40 timers studier per uke

30 studiepoeng per semester

Totalt 6 semestere over 3 år

Deltid

Ca. 20 timers studier per uke

15 studiepoeng per semester

Totalt 12 semestere over 6 år

Enkeltemne

10-40 timers studier per uke

7.5-30 studiepoeng per semester

Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil. Studiet er presentert avhengig av om du ønsker å gjennomføre på heltid, deltid eller i ditt eget tempo (enkeltemner). Emnene er ordnet i anbefalt rekkefølge. 

Vi anbefaler at du kun melder deg opp til emner du ønsker å ta semester for semester.

Valgfag: I tillegg til valgemnene som er listet opp under 4. semester kan du velge andre emner innen det økonomiske og administrative fagområdet så lenge de ikke overlapper med andre emnene i studieplanen. 

Studieplanlegger

Velg heltid hvis du har opptil 40 timer å studere hver uke

Velg heltid hvis du har opptil 20 timer å studere hver uke

For deg som ønsker å gjennomføre studiet i eget tempo og/eller har en tilpasset studieplan.

Kjernefag

Valgfag

Du har valgt

Totalt 0 kr 0