6018 - Nettstudium emne

Skatterett 1+2

Skatterett 1+2 gir deg en oversikt over grunnprinsipper og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring. Du vil kunne forstå og anvende skattereglene på praktiske oppgaver.

Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 700
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6018
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Skatterett 1+2 gir deg en oversikt over grunnprinsipper og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring. Du vil kunne forstå og anvende skattereglene på praktiske oppgaver. 

Du vil være i stand til å forstå sammenhengen mellom fagområdene skatterett og regnskap. Du får en oversikt over hvem som er avgiftspliktige, og hva som blir rammet av avgiftsplikten. Du får kunnskaper om beregning av merverdiavgiften, fradragsretten for inngående merverdiavgift og krav til registrering i avgiftsmanntallet.

Videre går kuret inn på skattesystemet og dets virkemåte, herunder om regelverkets oppbygging, fastsettelse og inndrivelse av skatter og avgifter, samt om forholdet mellom inntektsår og ligningsår. Det samme gjelder skatters og avgifters betydning for finansiering av offentlig virksomhet, og konsekvensene for personers og selskapers økonomiske disposisjoner.

Skatterett 1+2 består av følgende tema:

  • Reglene om skatteplikt, skattesubjekter og skattested
  • Reglene om skattlegging av formue med hovedvekt på avgrensning av ‎begrepene bruttoformue og gjeld
  • Reglene om skattlegging av inntekt med hovedvekt på periodiseringsregler, skattepliktige fordeler, fradragsberettigede utgifter og fradrag i skatt
  • Reglene om bedriftsbeskatning
  • Forholdet mellom skattereglene og regnskapsreglene innenfor ‎bedriftsbeskatningen
  • Reglene om merverdiavgift og de viktigste forskriftene til denne loven.

Skatterett 1+2 i to atskilte deler

Du kan også ta Skatterett 1+2 i to atskilte deler. Dette passer for deg som har hatt deler av emnet før og som dermed kan søke om å få fritak for allerede gjennomførte studier.

Dersom du velger å ta skatterett i to deler, må du være klar over at du må avlegge to eksamener.

Læringsutbytte

I dette emnet skal du tilegne deg en oversikt over grunnprinsipper og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring. Du skal kunne forstå og anvende skattereglene på praktiske oppgaver.

Emne detaljer

Skatterett 1+2

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.