6064 - Nettbasert emne

Skatterett 2

Skatterett 2 gir deg en oversikt avgiftsplikt, i tillegg til kunnskaper om beregning av merverdiavgiften, fradragsretten for inngående merverdiavgift og krav til registrering i avgiftsmanntallet.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 250
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6064
Emnebeskrivelse

Skatterett 2 gir deg en oversikt over reglene for merverdiavgiften. Du lærer å beregne avgiftsmessige følger av økonomiske disposisjoner, og får dessuten tilstrekkelige kunnskaper til å kunne behandle merverdiavgift i forbindelse med regnskapsføring i næringsvirksomhet.

Gjennom emnet vil du utvikle en dypere forståelse for betydningen av rettmessig (korrekt og lojal) angivelse av grunnlaget for avgiftsberegning. Det gjelder først og fremst av hensyn til finansiering av offentlig virksomhet, men også av hensyn til behovet for informasjon om bedriftens egen drift, og for å sikre de økonomiske interessene til bedriftens arbeidstakere og dens kreditorer mv.

Skatterett 2 består av følgende tema:

  • Litt om avgiftssystemet
  • Hvem er avgiftspliktig?
  • Hva er avgiftspliktig?
  • Uttak av varer og tjenester
  • Innførsel av varer fra utlandet
  • Avgiftsgrunnlaget
  • Fradrag for inngående merverdiavgift
  • Registrering i avgiftsmanntallet, m.m

Læringsutbytte

I dette emnet skal du tilegne deg kunnskap om hvem som er avgiftspliktige, og hva som blir rammet av avgiftsplikten. Du skal du ha fått en oversikt over reglene for merverdiavgiften, og du skal ha lært å beregne avgiftsmessige konsekvenser av økonomiske disposisjoner.

Emne detaljer

Skatterett 2

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.