6323 - Nettstudium emne

Matematikk for økonomer

Matematikk for økonomer gir grunnleggende og videregående kompetanse i matematikk på høyskolenivå.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 950
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6323
Emnebeskrivelse

Matematikk for økonomer gir deg grunnleggende ferdigheter i matematikk slik at du kan studere økonomiske fag, og mer avanserte emner i økonomiske fag.

Emnet skal dessuten gi grunnleggende kunnskapselementer til nytte i andre økonomiske fag.

Matematikk for økonomer består av følgende tema:

  • Elementær algebra og løsning av likninger og likningssystemer
  • Enkel lineær optimering
  • Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponential og logaritmefunksjoner
  • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon i økonomiske problemstillinger, funksjonsdrøfting, elastisiteter
  • Rekker og finansmatematikk
  • Integrasjon
  • Funksjoner av flere variabler: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums og minimumsproblemer for to variabler med og uten bibetingelser (Lagranges metode)

Læringsutbytte

I dette emnet skal du tilegne deg grunnleggende kompetanse i matematikk på høyskolenivå.

Emne detaljer

Matematikk for økonomer

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.