6320 - Nettstudier fri progresjon emne

Mikroøkonomi

Mikroøkonomi vil gi deg en forståelse for den økonomiske atferden og disposisjonene til de minste enhetene i samfunnet, nemlig konsumentene og produsentene.

Studiested
Nettstudier fri progresjon
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 950
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6320
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Mikroøkonomi tar opp sentrale begrep i samfunnsøkonomien som behov, konsumgoder og ressurser. Betydningen av knappe ressurser og dermed også alternativkostnader står helt sentralt i samfunnsøkonomien og vil bli viet spesiell oppmerksomhet. Du vil også få en innføring i skille mellom real- og finansøkonomi.

Videre vil du få en innføring i hva som legges i begrepet økonomiske modeller og hvorfor de står så sentralt i samfunnsøkonomien. Mange samfunnsøkonomiske modeller er bygd opp på matematisk form.

I den forbindelsen trenger du å forstå hva vi legger i begrep som kausalsammenhenger, eksogene- og endogene variabler samt begrepet strukturparameter.

Mikroøkonomi består av følgende tema:

 • Presentasjon av samfunnsøkonomi som fag
 • Økonomiske modeller og krav til matematikk
 • Introduksjon til mikroøkonomi
 • Produksjon
 • Inntekts- og kostnadsteori
 • Produsentens økonomiske atferd i gode- og arbeidsmarkedet
 • Konsumentens valg
 • Konsumentens økonomiske atferd i gode- og arbeidsmarkedet
 • Fullkommen konkurranse
 • Ufullkommen konkurranse: monopol
 • Arbeidsmarkedet

Læringsutbytte

I dette emnet skal du tilegne deg grunnleggende kompetanse i mikroøkonomiske problemstillinger på høyskolenivå.

Emne detaljer

Mikroøkonomi

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.