6356 - Nettbasert emne

Statistikk for økonomer

Statistikk for økonomer gir grunnlag for å forstå og selv anvende enkle sannsynlighetsteoretiske og statistiske argumenter.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 250
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6356
Emnebeskrivelse

Statistikk for økonomer vil gi deg det nødvendige grunnlaget i statistikk og analyse av data for andre emner i studiet. Du vil få analytisk innsikt, og det legges vekt på å utvikle grunnleggende ferdigheter i statistisk metode som kan anvendes videre innen et bredt spekter av problemstillinger knyttet til det økonomisk-administrative fagområdet.

Statistikk for økonomer består av følgende tema: 

 • Populasjon og utvalg
 • Utvalgsmetoder
 • Variabler
 • Bruk av grafer for å beskrive data
 • Bruk av tall til å oppsummere data
 • Samvariasjon mellom to variabler
 • Grunnleggende sannsynlighetsteori
 • Generell sannsynlighetsregning
 • Kontinuerlige tilfeldige variabler
 • Oversikt over hypotesetesting
 • Mer om hypotesetester
 • Inferens for et gjennomsnitt i små utvalg
 • Relaterte og uavhengige utvalg
 • Sammenligne to gjennomsnitt
 • Inferens for enkel regresjon

Læringsutbytte

I dette emnet skal du tilegne deg kunnskaper slik at du kan forstå og anvende enkle sannsynlighetsteoretiske og statistiske argumenter. Du får også en innføring i hvordan du kan trekke statistiske slutninger på grunnlag av data.

Emne detaljer

Statistikk for økonomer

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.