6088 - Nettstudium emne

Finansregnskap og regnskapsteori

Finansregnskap og regnskapsteori gir deg solid og nødvendig kunnskap om teorifundamentet og regelverket som gjelder for å kunne utarbeide regnskap i privat sektor.

Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 700
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6088
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Emnet vil gi deg en overordnet forståelse av krav som stilles til utarbeidelse av ulike typer årsregnskap. Du vil også lære å reflektere over nytten av regnskapet for de ulike brukergruppene.

Videre vil emnet gjøre deg kjent med bakgrunnen for utviklingsarbeid som foregår internasjonalt og konsekvenser det vil ha for regnskapsregulering i Norge.

Finansregnskap og regnskapsteori består av følgende tema:

 • De grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven, §§ 4-1 – 4-3
 • Virkning av periodiseringer - måling av resultat etter kontantprinsippet og regnskapsprinsippet
 • Hva er omløpsmidler – anleggsmidler?
 • Varige driftsmidler
 • Finansielle anleggsmidler
 • Immaterielle eiendeler og goodwill
 • Varelager
 • Fordringer
 • Kortsiktige investeringer
 • Gjeld
 • Avsetning for langsiktige forpliktelser – unntatt pensjoner
 • Egenkapital og disponering av årsresultat
 • Skatt på inntekt – herunder utsatt skatt
 • Foretaksintegrasjon – enkelt konsernregnskap uten skatt
 • Foretaksintegrasjon - minoritetsinteresser
 • Regelverket for små foretak
 • Regnskapsregler for ideelle organisasjoner
 • Brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
 • Internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsorganer mv.
 • Det prestasjonsorienterte (resultatorienterte) regnskapsparadigme
 • Det formueorienterte (balanseorienterte) regnskapsparadigme
 • Det konseptuelle rammeverket til IFRS – nivåene i rammeverket
 • Aktiva
 • Forpliktelser og egenkapital
 • Inntekter
 • Kostnader

Læringsutbytte

Emnet gir deg en fordypning i innregnings- og målingsutfordringer forbundet med å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk. Emnet gir deg også basis for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundament for finansregnskapet. Du skal også kunne utarbeide et ferdig årsregnskap, basert på gjeldende regnskaps-, aksje- og skattelovgivning, herunder også de viktigste regnskapsstandarder, samt utarbeide et konsernregnskap.

Emne detaljer

Finansregnskap og regnskapsteori

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.