6088 - Nettbasert emne

Finansregnskap og regnskapsteori

Finansregnskap og regnskapsteori gir deg solid og nødvendig kunnskap om teorifundamentet og regelverket som gjelder for å kunne utarbeide regnskap i privat sektor.

Studiested
Nett
Studiepoeng
15
Pris
kr 22 900
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6088
Emnebeskrivelse

Få 15% rabatt på alle nettstudier

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Emnet vil gi deg en overordnet forståelse av krav som stilles til utarbeidelse av ulike typer årsregnskap. Du vil også lære å reflektere over nytten av regnskapet for de ulike brukergruppene.

Videre vil emnet gjøre deg kjent med bakgrunnen for utviklingsarbeid som foregår internasjonalt og konsekvenser det vil ha for regnskapsregulering i Norge.

Finansregnskap og regnskapsteori består av følgende tema:

 • De grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven, §§ 4-1 – 4-3
 • Virkning av periodiseringer - måling av resultat etter kontantprinsippet og regnskapsprinsippet
 • Hva er omløpsmidler – anleggsmidler?
 • Varige driftsmidler
 • Finansielle anleggsmidler
 • Immaterielle eiendeler og goodwill
 • Varelager
 • Fordringer
 • Kortsiktige investeringer
 • Gjeld
 • Avsetning for langsiktige forpliktelser – unntatt pensjoner
 • Egenkapital og disponering av årsresultat
 • Skatt på inntekt – herunder utsatt skatt
 • Foretaksintegrasjon – enkelt konsernregnskap uten skatt
 • Foretaksintegrasjon - minoritetsinteresser
 • Regelverket for små foretak
 • Regnskapsregler for ideelle organisasjoner
 • Brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
 • Internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsorganer mv.
 • Det prestasjonsorienterte (resultatorienterte) regnskapsparadigme
 • Det formueorienterte (balanseorienterte) regnskapsparadigme
 • Det konseptuelle rammeverket til IFRS – nivåene i rammeverket
 • Aktiva
 • Forpliktelser og egenkapital
 • Inntekter
 • Kostnader

Læringsutbytte

Emnet gir deg en fordypning i innregnings- og målingsutfordringer forbundet med å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk. Emnet gir deg også basis for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundament for finansregnskapet. Du skal også kunne utarbeide et ferdig årsregnskap, basert på gjeldende regnskaps-, aksje- og skattelovgivning, herunder også de viktigste regnskapsstandarder, samt utarbeide et konsernregnskap.

Emne detaljer

Finansregnskap og regnskapsteori

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.