6004 - Nettstudium emne

Investering og finansiering

Investering og finansiering gir deg en forståelse av hvorfor økonomisk planlegging er nødvendig.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6004
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Investering og finansiering gir deg en innføring i budsjett- og kontrollsystemer, og du får innsikt i hvordan man kan utarbeide kalkyler som underlag for investeringsbeslutninger. 

Du lærer hvordan kapitalbehov kan dekkes, og hvordan du beregner kostnadene forbundet med ulike former for finansiering.

Investering og finansiering består av følgende tema:

 • Budsjettering av kontantstrømmer
 • Investeringskalkyler, NPV, IRR
 • Før og etter skatt-kalkyler
 • Nominelle og reelle kalkyler
 • Usikkerhet i real- og finansinvesteringer
 • Finansieringskilder og kapitalmarkeder
 • Effektiv rente
 • Kapitalmarkedsteori
 • Fastsettelse av avkastningskrav
 • Styring av arbeidskapital
 • Finansiell risiko

Læringsutbytte

Du skal være i stand til å gjennomføre lønnsomhetsanalyser av investeringsbeslutninger samt kunne analysere hvordan investeringene best kan finansieres. Finansmarkedene er kjennetegnet med stor grad av risiko og studentene skal kunne avdekke risikokilder og hvordan bedriftene best kan beskytte seg mot uønsket risiko. Du skal også kunne bruke relevant IT-verktøy som beslutningsstøtte.

Emne detaljer

Investering og finansiering

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.