6347 - Nettstudium emne

Innføring i strategi

Innføring i strategi skal gi deg kunnskap om ulike strategiske analysemetoder. Disse vil gi deg verdifull informasjon med tanke på valg og implementering av den riktigste strategien for virksomheten.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6347
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Les om vilkårene her

Innføring i strategi retter søkelyset mot den strategiske beslutningsprosessen, det å implementere valgt strategi, og ulike metoder for å organisere, kontrollere og evaluere konsekvensene av den strategien som er valgt. 

Videre i emnet går vi inn i hva som kommer til å være i fokus når det gjelder bedrifters strategiarbeid fremover. Sentrale emner vil være hvordan entreprenørbedrifter fungerer og hvorfor entreprenørskap stadig blir viktigere. Deretter drøftes strategiske konsekvenser av økt internasjonalisering, globalisering og fremvoksende/nye markeder.

Innføring i strategi består av følgende tema:

  • strategi som fagområde
  • strategiske analyser
  • strategisk beslutning og iverksetting
  • evaluering, kontroll og organisering av valgt strategi
  • strategitenkningen i dag og i fremtiden
  • internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder
  • teknologibasert strategi 
  • servicestrategi

Læringsmål

Emnet skal gi deg den grunnleggende innføringen i fagområdet strategi. Du skal ut fra teorier, modeller og analysemetoder kunne identifisere, drøfte, analysere og løse strategiske problemstillinger og bidra til å bedre virksomhetens langsiktige konkurranseevne.

Emne detaljer

Innføring i strategi

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.