6087 - Nettstudium emne

Foretaksrett II

Foretaksrett II er et videregående emne innen fagområdet som gir deg kjennskap til utvalgte rettsområder som berører både private og offentlige virksomheter.

Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
5
Pris
kr 7 750
Antatt tidsbruk
140 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6087
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Foretaksrett II gir deg forståelse for rettsregler som på ulike måter berører og regulerer sider ved organisasjonens samfunnsansvar, enten det dreier seg om privat eller offentlig virksomhet.

Med utgangspunkt i de teoretiske kunnskapene skal du gjennom aktiv oppgaveløsning opparbeide deg ferdigheter til å kunne vurdere og løse rettslige problemstillinger knyttet til de emnene som emnet omfatter.

Foretaksrett II består av følgende tema:

  • Forvaltningsrett
  • Personvern i arbeidsforhold
  • Pris- og konkurranserett
  • Økonomisk kriminalitet
  • Styrets ansvar og plikter

Læringsutbytte

Foretaksrett II gir deg utfyllende kunnskaper om utvalgte rettsområder som vil berøre både private og offentlige foretak. Du vil blant annet få kunnskap om personvern i arbeidsforhold og styrets ansvar og plikter i et aksjeselskap.

Emne detaljer

Foretaksrett II

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.