6366 - Nettstudium emne

Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i problemstillinger, teori og verktøy innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 950
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6366
Emnebeskrivelse

Kunnskap om etikk, samfunnsansvar og bærekraft er viktig både for å ta etisk funderte beslutninger og fordi organisasjoners omdømme og lønnsomhet er knyttet til deres sosiale og miljømessige resultater. 

Følgende temaer er sentrale i emnet:

  • Etisk teori
  • Etiske dilemmaer
  • Interessentteori
  • Etiske problemstillinger i relasjonen til interessenter
  • Miljø og bærekraft
  • Bedrifters samfunnsansvar
  • Arbeid med etikk, samfunnsansvar og bærekraft i organisasjoner

Læringsutbytte

Emnet gir kunnskap om etisk teori, problemstillinger og bedriftens påvirkning på ulike interessenter og miljøet. Det gir oversikt over viktige begreper, temaer og debatt innen fagområdet.

Etter gjennomført emne skal man kunne identifisere og analysere etiske dilemmaer, og foreta godt begrunnede valg mellom ulike alternativer.

Man skal også kunne delta i faglige diskusjoner om etikk, samfunnsansvar og bærekraft. I tillegg skal man kunne reflektere over sin egen rolle og se hvordan egen yrkesutøvelse påvirker omgivelsene.

Emne detaljer

Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.