6002 - Nettstudium emne

Økonomistyring

Økonomistyring er emnet for deg som ønsker å få en forståelse av en del av de metodene som benyttes i moderne økonomistyring.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6002
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Økonomistyring gir deg innsikt i internregnskapets nytte som informasjonssystem for økonomisk styring og kontroll - og hvordan man kan integrere behandlingen av budsjettet og driftsregnskapet. 

Du får en innføring i hvordan man kan bygge opp driftsregnskap/produktkalkyler etter selvkost- og bidragsmetoden, og hvordan man kan nyttiggjøre seg data fra driftsregnskap og produktkalkyler. 

Videre lærer du hvordan man benytter standardkostregnskap, og hvordan man benytter lønnsomhetsanalyser som verktøy. Budsjettering av inntekter, kostnader, resultat, likviditet og balanse er viktige temaer.

Økonomistyring består av følgende tema:

 • Økonomisk styring
 • Kostnadsstandarder
 • Standardkostregnskapet
 • Resultatrapportering, avviksanalyse og fleksibelt budsjett
 • Just in Time og beholdningskontroll
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) – begreper og prinsipper
 • Relevante kostnader og beslutningsproblemer
 • Prissetting
 • Budsjettet
 • Fastsettelse av budsjettmål
 • Budsjettering av inntekter, kostnader og resultat
 • Likviditetsbudsjettering
 • Balansebudsjettering
 • Oppfølging og kontroll
 • Lønnsomhetsanalyser ved hjelp av ABC-leverandører, kunder og aktiviteter

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet skal du på kunne utvikle økonomistyringssystemer og på egen hånd kunne budsjettere inntekter, kostnader, resultat, likviditet og balanse.

Emne detaljer

Økonomistyring

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.