6322 - Nettstudier fri progresjon emne

Makroøkonomi

Makroøkonomi gir deg en innføring i viktige makroøkonomiske emner og gir deg en forståelse for hvordan du kan analysere økonomiske problemstillinger.

Studiested
Nettstudier fri progresjon
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 950
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6322
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Makroøkonomi gir en innføring i viktige makroøkonomiske emner og oppøver evnen til å analysere økonomiske problemstillinger.

Det legges særlig vekt på å diskutere hvordan myndighetene kan innvirke på den private sektor ved sin økonomiske politikk. Ferdighetsmålene for emnet knytter seg til metodiske ferdigheter og økonomisk analyse. Du skal lære å bruke grafer og algebra til å analysere økonomiske problemstillinger knyttet til makroøkonomi.

Det er et sentralt ferdighetsmål at man skal kjenne til de ulike nasjonalregnskapsbegrepene og sammenhengene mellom disse. Dette er nødvendig kunnskap for å kunne bygge opp makroøkonomiske modeller og drøfte virkninger av økonomisk politikk og andre påvirkninger som økonomien blir utsatt for.

Makroøkonomi består av følgende tema:

 • Makroøkonomi
 • Nasjonalregnskapet
 • Produksjon og tilbud
 • Etterspørsel, investering og konsum
 • Økonomisk aktivitet på kort sikt
 • Konjunkturer og økonomisk aktivitet
 • Arbeidsmarked og lønnsdannelse
 • Lønnsvekst og arbeidsledighet
 • Rente og pengepolitikk
 • Pengepolitikk etter finanskrisen 2008-2009
 • Finanspolitikk

Læringsutbytte

Gjennom emnet skal du utvikle en kritisk holdning til markedsøkonomien som økonomisk system og særlig velferdsmessige og fordelingsmessige konsekvenser av markedsprosesser.

Emne detaljer

Makroøkonomi

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.