6322 - Nettbasert emne

Makroøkonomi

Makroøkonomi gir deg en innføring i viktige makroøkonomiske emner og gir deg en forståelse for hvordan du kan analysere økonomiske problemstillinger.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 550
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6322
Emnebeskrivelse

Makroøkonomi gir en innføring i viktige makroøkonomiske emner og oppøver evnen til å analysere økonomiske problemstillinger.

Det legges særlig vekt på å diskutere hvordan myndighetene kan innvirke på den private sektor ved sin økonomiske politikk. Ferdighetsmålene for emnet knytter seg til metodiske ferdigheter og økonomisk analyse. Du skal lære å bruke grafer og algebra til å analysere økonomiske problemstillinger knyttet til makroøkonomi.

Det er et sentralt ferdighetsmål at man skal kjenne til de ulike nasjonalregnskapsbegrepene og sammenhengene mellom disse. Dette er nødvendig kunnskap for å kunne bygge opp makroøkonomiske modeller og drøfte virkninger av økonomisk politikk og andre påvirkninger som økonomien blir utsatt for.

Makroøkonomi består av følgende tema:

 • Makroøkonomi
 • Nasjonalregnskapet
 • Produksjon og tilbud
 • Etterspørsel, investering og konsum
 • Økonomisk aktivitet på kort sikt
 • Konjunkturer og økonomisk aktivitet
 • Arbeidsmarked og lønnsdannelse
 • Lønnsvekst og arbeidsledighet
 • Rente og pengepolitikk
 • Pengepolitikk etter finanskrisen 2008-2009
 • Finanspolitikk

Læringsutbytte

Gjennom emnet skal du utvikle en kritisk holdning til markedsøkonomien som økonomisk system og særlig velferdsmessige og fordelingsmessige konsekvenser av markedsprosesser.

Emne detaljer

Makroøkonomi

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.