Foreleser og to studenter utfører akupunktur på pasient. Bachelor i akupunktur ved Høyskolen Kristiania.

Bachelor - Oslo

Akupunktur

Vi tilbyr Nordens eneste bachelorgrad i akupunktur.

Oppstart
Høst 2020
Studiested
Oslo
Nivå
Bachelor
Pris
50 600 kr pr semester
1900 kr registreringsavgift
Språk
Norsk
Gjennomføring
Heltid
Studielengde
3 år
Studiepoeng
180
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Med forbehold om endringer

Ønsker du å hjelpe mennesker til bedre helse med en medikamentfri behandling? Da er dette studiet for deg!

Akupunktører møter mennesker i alle aldre med mange ulike lidelser. Endringer i befolkningssammensetning, utviklingen av livsstilsykdommer og økning i muskel- og skjelettlidelser, gir akupunktørene stadig nye utfordringer og en spennende arbeidshverdag.

Bachelor i akupunktur gir deg kompetansen som trengs for møte dagens og fremtidens helseutfordringer. Utdanningen fokuserer på biomedisinske forklaringsmodeller av akupunktur og inneholder både teori og praksis av ulike akupunkturteknikker. Studiet er basert på et vitenskapelig grunnlag og er oppdatert i tråd med nasjonal og internasjonal forskning.

Teamleder og studieveileder Dennis Dennis Haffner holder en mobil i hånden. Han har mørkt hår, skjegg, og et smil om munnen.
Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Ta kontakt med våre studentambassadører her!

Hva lærer du?

Utdanningen bygger på en biomedisinsk forståelse og inkluderer medisinsk akupunktur og kinesisk akupunktur. Sistnevnte er satt inn i en historisk filosofisk kontekst for å gi bakgrunnskunnskap om akupunkturens rolle i helsevesenet, fra tidlige tider og frem til i dag.

Det første studieåret fokuserer på anatomi, fysiologi og sykdomslære – dette er grunnleggende kunnskap for å gi sikker og trygg pasientbehandling.

Det andre og tredje studieåret er mer praktisk rettet under tett oppfølging av faglærer. Det undervises og øves i ulike akupunkturteknikker, både på medstudenter og reelle pasienter i klinisk undervisning.

Høyskolen har sin egen studentklinikk hvor du vil få mye verdifull erfaring under veiledning av en av høyskolens dyktige akupunktører.

I løpet av studietiden fokuserer vi på:

  • Ulike akupunkturfaglige teorier og teknikker
  • Triggerpunkt og intramuskulær stimulering (IMS)
  • Undesøkelse og behandling
  • Vitenskapelig metode
  • Aktuell forskning på akupunktur
  • Praksis på studentklinikk
  • Studietur til Kina

I studietiden får du tett oppfølging av fagpersoner slik at du gradvis utvikler dine ferdigheter som selvstendig akupunktør.

Reidun studerer bachelor i akupunktur Les hva bachelor i akupunktur innebærer

Jobbmuligheter

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært, og gjør deg klar til å møte arbeidslivet. Det overordnede målet for studiet er å utdanne deg til en reflektert og kompetent akupunktør som gjennom kunnskapsbasert praksis skal bidra til helsefremmende arbeid i Norge.

De fleste akupunktører i Norge etablerer egen klinikk, er ansatt eller leier plass ved etablerte klinikker, eller kombinerer sin praksis med annen helsefaglig utdanning. Flere sykehus og idrettslag har ansatt akupunktører.

Bachelor i akupunktur gir også god innsikt i vitenskapelige metoder og forskning. Du innehar derfor nødvendig kompetanse til ulike masterstudier i etterkant av bachelorgraden, for eksempel master i helsevitenskap eller andre tverrfaglige mastergrader innenfor helse. Våre samarbeidspartnere i England og Kina tilbyr mastergrad i akupunktur.

Høyskolen Kristiania har samarbeidsavtale med universitetet i Nanjing om Masterstudier der de kinesiske myndighetene fullfinansierer studiet.

Studieprogramleder

Anette Sørensen
Les mer om Anette

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer