3033 - Nettstudium emne

Advanced Financial Decision Making

I dette emnet skal du lære å analysere komplekse økonomiske valg, både eksterne og interne som et selskap står overfor og videre kunne foreslå alternative valg som er i samsvar med organisasjonens mål.

Nivå
Master
Studiested
Nettstudium
SCOTCAT
20
Pris
kr 16 050
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
3033
Emnebeskrivelse

Emnet begynner med en oppfriskning av temaer fra Financial Decision Making før du går videre til finansiell rapportering. Her dekker emnet konsolideringsprosessen for en gruppe selskaper, undersøker informasjonen som er tilgjengelig i årlige bedriftsrapporter og ser på aktuelle rapporteringstrender. Du ser deretter videre på verktøy for å løse problemer med ressursallokering og går videre til andre nøkkelverktøy som for tiden brukes i praksis, inkludert mål- og livssykluskostnad, total kvalitetsstyring, six sigma og kaizen-kostnad.

Planlegging og budsjettering er de neste temaene der det er omfattende dekning for utarbeiding av budsjetter, divisjonsledelse, internprisingsspørsmål og ikke-finansielle resultatmålinger. Du beveger deg deretter inn i hovedområdet finansstyring, og kurset dekker verktøy for å håndtere elementer av arbeidskapital, kompleks kapitalinvesteringsvurdering, bedriftsvurderinger og M&A (mergers and acquisition / fusjoner og oppkjøp).

Deretter undersøkes risikostyring, med fokus på valuta- og renterisikoeksponeringer og hvordan disse styres av selskaper. De nest siste temaene er forretningssvikt og virksomhetsrekonstruksjon. Emnet avsluttes med en diskusjon om aktuelle trender innen finans og regnskap.

Læringsutbytte

 • Internasjonalt regnskap og grunnleggende konsernregnskap (konsolidering)
 • Årlige bedriftsrapporter og tolkning av informasjon Inntjeningsstyring og regnskapsskandaler
 • Bedriftsrapportering og avsløringstrender
 • Alternative administrasjonsregnskapsverktøy og teknikker
 • Planlegging og resultatevaluering
 • Arbeidskapitalstyring
 • Avansert kapitalinvesteringsvurdering 
 • Verdsettelse av bedriftsaksjer og obligasjoner
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Valutarisikostyring
 • Styring av renterisiko
 • Forretningssvikt og virksomhetsrestrukturering
 • Aktuelle problemstillinger innen økonomi og regnskap

Emne detaljer

Advanced Financial Decision Making

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.