Foto av ung kvinne med mobiltelefon som skuer utover en café.

Master - Nettstudium

Master of Science in Financial Management

MSc in Financial Management gir deg som jobber med finans eller økonomi den nødvendige kunnskapen for å kunne bidra med noe vesentlig der det betyr mest for forretningsvirksomheten: på bunnlinjen.

Studiested
Nettstudium
Oppstart
Hver dag, hele året
Mulig grad
Master
Gjennomføring
Heltid \ Deltid
Språk
Engelsk
Opptakskrav
Pris
Se pris per emne
Programbeskrivelse

I samarbeid med Heriot-Watt University kan Kristiania tilby Master of Science (MSc) in Financial Management i Norge.

MSc studiet gir deg et solid utgangspunkt og åpner for karrieremuligheter i en rekke forskjellige stillinger innenfor økonomi- og finansfaget. Det er viktig å legge til at karrierer innen finans forutsetter en god forståelse av sektorens grunnleggende dynamikk og investeringsatferdens dynamiske karakter.

Studieinformasjon

Studiets styrke er den reelle og praktiske tilnærmingen til fagområdet. Som student eksponeres du for spesialiserte studier i områder av bedriftens finans, investeringer og risikostyring. Det vil gi deg en relevant praktisk kunnskap for finans som du kan ta i bruk med en gang.

Studiet gir en bred forståelse av finansielle teknikker og deres anvendelse - men krever ikke et høyt matematisk kunnskapsnivå når det gjelder finansteorier.

Helt konkret tar studiet utgangspunkt i grunnlaget for økonomisk analyse hvor tankegangen er at en bedrift må fatte tre viktige beslutninger om finansiering, investering og utbytte. Det dreier seg med andre ord om prosessen med å skaffe kapital, investere kapital og føre kapital tilbake til aksjonærene. Prosesser som legger grunnlaget for en bedrifts utvikling.

De grunnleggende begrepene diskontering, risikoanalyse og opsjoner utgjør sammen med en forståelse for hvordan finansielle data utledes grunnlaget for beslutningene som er nevnt i avsnittet ovenfor. Kunnskapen du tilegner deg gjør deg kompetent til å gjennomføre finansielle analyser på alle nivåer. Dette krever innsikt i det underliggende matematiske og statistiske rammeverket for forretningsanalyse, og de tre grunnleggende kursene Finance, Accounting og Quantitative Methods utgjør i seg selv et solid verktøy som du vil få god nytte av.

Målgruppen for MSc Financial Management er finansansatte og andre som ønsker seg en karriere innen finans og har behov for bredere innsikt i finansielle teknikker og hvordan de brukes. MSc-programmet tilbyr fordypningsstudier innenfor områdene bedriftsøkonomi, investeringer og risikostyring. Du får relevante og praktiske kunnskaper om finansfaget, og de kan tas i bruk med det samme.

Studiet tar også for seg de stadig mer viktige grensesnittene mellom HR og andre sentrale forretningsfunksjoner, som markedsføring og kommunikasjon, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og kunnskapsstyring. Når du lykkes med å administrere på tvers av disse grensesnittene, kan du oppfylle organisasjonens viktigste strategiske målsettinger.

Før du kan bestille et kurs som inngår i mastergraden, må du søke og få opptak til studiet.

NB! Dette studiet er ikke støttet av Lånekassen.

Lurer du på noe mer? Vi har samlet all praktisk informasjon om studier ved Edinburgh Business School her.

Studiedetaljer

Studieoppsett
5 kjerneemner 

+ 4 valgemner

Heltid
3 emner per semester

Totalt 3 semestere over 1,5 år

Deltid
2 emner per semester og 3 siste semester

Totalt 4 semestere over 2 år 

Enkeltemne
Fri progresjon

Master of Science in Financial Management består av fem obligatoriske kjerneemner og fire valgemner. Ønsker du å kun ta deler av programmet, vil tre kjerneemner gi et ”Postgraduate Certificate” og seks emner (5 kjerneemner + 1 valgemne) gi et ”Postgraduate Diploma”. En kan også ta enkeltemner om ønskelig. Se oversikt for de ulike alternativene under:

  • Master of Science in Financial Management: 5  kjerneemner + 4 valgemner
  • Postgraduate Diploma: 5 kjerneemner + 1 valgemne
  • Postgraduate Certificate: 3 kjerneemner

Kjernefag

Emnene står oppført i anbefalt rekkefølge. Det inngår samlinger i emner markert med (S). Les mer om samlinger under Om studiet → Samlinger og timeplan.

Vi anbefaler at du kun melder deg opp til emner du ønsker å ta semester for semester.

OBS! Før du kan melde deg opp til emner som inngår i mastergraden, må du søke og få opptak til studiet. Du søker om opptak her.

Studieplanlegger

For deg som ønsker å gjennomføre studiet i eget tempo og/eller har en tilpasset studieplan.

Kjernefag

Valgfag

Du har valgt

Totalt 0 kr 0