3018 - Nettstudium emne

Economics for Business

I dette emnet lærer du deg en systematisk tilnærming til beslutningsprosesser og hvordan du gjenkjenner, bruker og tolker økonomisk informasjon fra interne og eksterne kilder.

Studiested
Nettstudium
SCOTCAT
20
Pris
kr 15 500
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
3018
Emnebeskrivelse

Emnet starter med å skissere grunnleggende økonomiske konsepter og undersøke hvordan markedssystemet fungerer. Ulike markedsstrukturer og deres innvirkning på organisasjoner blir gjennomgått, og myndighetenes rolle i økonomien blir undersøkt.

Relevante aspekter ved makroøkonomien blir introdusert med fokus på virksomhetseffekt og beslutningstaking. Dette blir fulgt av en redegjørelse for internasjonale økonomiske spørsmål.

Economics for business består av følgende tema:

  • Næringslivsøkonomi
  • Markedsmekanisme
  • Etterspørsel og tilbud
  • Markedsstruktur
  • Faktormarkeder
  • Rollen til offentlige myndigheter
  • Det makroøkonomiske miljøet
  • Makroøkonomisk politikk
  • Internasjonal handel og globalisering
  • Forskningsaktivitet

Kristiania tilbyr undervisning i form av helgesamlinger i dette emnet. Du kan lese mer om dette tilbudet her, Economics for Business (S)

Emne detaljer

Economics for Business

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.