3017 - Nettbasert emne

Financial Decision Making

I dette emnet lærer du å bruke regnskapsmessige og økonomiske verktøy som gjør deg i stand til å tolke og kritisere finansiell informasjon, og gjør deg i stand til å ta informerte og effektive økonomiske beslutninger som direkte påvirker organisasjonens drift.

Studiested
Nett
SCOTCAT
20
Pris
kr 15 500
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
Til fullført
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
3017
Emnebeskrivelse

Emnet ser på det nåværende ‘økonomiske landskapet’ og behandler anvendelsen av relevante verktøy for økonomi- og regnskap som er nødvendige for å kunne foreta kritiske økonomiske beslutninger.

Temaer som behandles er KPI (key performance indicators), break even-analyse, arbeidskapitalforvaltning, resultatindikatorer og budsjetteringsprosessen. Dette blir fulgt av en vurdering av økonomistyring og beslutningene organisasjoner står overfor når investeringer skal foretas (hvilke prosjekter), finansiering (hvilken type finansiering) og utbytte (betale eller beholde), og hvordan en du ved hjelp av en organisasjonsanalyse kan foreta grep for hver av disse beslutningene.

Financial Decision Making består av følgende tema:

  • Det økonomiske landskapet
  • Finansregnskap
  • Styring av arbeidskapital
  • Økonomistyring
  • Budsjettering
  • Finansielle verktøy
  • Kapitalbudsjettering og vurdering av investeringer
  • Finansiering, utbetalingspolitikk og styring
  • Emnet avsluttes med en introduksjon til valutakurser og styring av renterisiko

Høyskolen Kristiania tilbyr undervisning i form av helgesamlinger i dette emnet. Du kan lese mer om dette tilbudet her, Financial Decision Making (S)

Emne detaljer

Financial Decision Making

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.