3023 - Nettbasert emne

Developing and Executing Strategy (samlinger)

Developing and Executing Strategy er det siste emnet i MBA-studiet, og dekker kjerneområdet for strategisk ledelse.

Studiested
Nett
SCOTCAT
30
Pris
kr 21 750
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
Til fullført
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
3023
Emnebeskrivelse

Dette samlingsbaserte emnet starter med å se på utviklingen av ledelse og akademisk tenking rundt strategi og strategisk ledelse de siste 50 årene. Mangfoldet av moderne teori og praksis for strategi gjennomgås, og man undersøker strategiens rolle i ledelsen av forskjellige typer organisasjoner.

Videre gjennomgås en rekke aspekter ved strategi, for eksempel strategisk intensjon, analyse, strategiske alternativer og implementering. For hvert trinn vurderes koblingene til andre ledelsesdisipliner, som ledelse, organisasjonsatferd, økonomi, markedsføring og økonomi.

Til slutt presenteres et integrerende rammeverk for strategisk beslutningstaking, som muliggjør en helhetlig tilnærming til komplekse forretnings- og ledelsesspørsmål.
 
Dette emnet består av følgende tema:

  • introduksjon til strategi og strateger
  • strategisk hensikt
  • strategisk problemdiagnose
  • tolke og analysere miljøet
  • analysere organisasjonen
  • utvikle, velge og evaluere strategiske alternativer
  • strategiimplementering og praksis

Gjennom emnet oppfordres studentene til å tenke og operere på strategisk nivå i en rekke dynamiske omgivelser gjennom integrering av ideer på tvers av ulike områder i kjernevirksomheten.

Emne detaljer

Developing and Executing Strategy (samlinger)

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.