I tabellen under ser du informasjon om eksamensperiodene. 

Du finner til enhver tid oversikt over eksamensdatoer ved å åpne "Exam timetable" i denne lenken. 

Eksamensperiode Oppmeldingsfrist
Desember 12. november
April/mai
August

OBS: Til og med august 2024 er det blitt besluttet at alle eksamener gjennomføres som 24-timers digitale hjemmeeksamener med tilgang til hjelpemidler. 

Det blir arrangert eksamen på mer enn 350 steder i over 150 land verden over. I Norge er det er mulig å velge eksamensavleggelse i følgende byer: Ålesund, Bergen, Haugesund, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim. OBS! Vi kan ikke garantere at ønsket sted vil bli innfridd, da det er Heriot-Watt University som setter opp eksamensplan på grunnlag av alle påmeldinger. Heriot-Watt University legger ut informasjon om dette under kommunikasjonsfanen i studentportalen.

Du vil ikke se oppmeldingen din i portalen hos EBS før oppmeldingsfristen er utløpt. Dette gjelder også dersom oppmeldingsfristen utsettes.

Til informasjon, er våren 2024 siste eksamensavvikling for:
 Credit Risk Management, Derivatives og Financial Risk Management, Corporate Governance, Mergers & Acquisitions, Quantitative Methods, Making Strategies Work og Strategisk Risk Management.

Meld deg opp til eksamen