I tabellen under ser du informasjon om eksamensperiodene. Du finner til enhver tid oversikt over eksamensdatoer ved å åpne "Exam timetable" i denne lenken

EBS Eksamensdatoer på Høyskolen Kristiania Nettstudier
Major diets (alle fag) Oppmeldingsfrist Frist for å utsette eksamen
Desember 1. september 1. november*
Juni 20. mars 20. mai*
Minor diets (kun noen fag) Oppmeldingsfrist Frist for å utsette eksamen
Mars 1. februar 1. februar
August 20. juli 20. juli

* Om du ikke oppgir annen dato vil din eksamen bli utsatt til neste «major periode».

Det blir arrangert eksamen på mer enn 350 steder i over 150 land verden over. I Norge er det er mulig å velge eksamensavleggelse i følgende byer: Ålesund, Bergen, Haugesund, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim i major periodene. I minor periodene tilbys eksamen kun i Oslo. OBS! Vi kan ikke garantere at ønsket sted vil bli innfridd, da det er EBS som setter opp eksamensplan på grunnlag av alle påmeldinger. EBS legger ut informasjon om dette under kommunikasjonsfanen i studentportalen hos EBS.  

Eksamen avholdes på engelsk, og er en tre timers skriftlig eksamen. 

OBS: Til og med august 2021 er det blitt besluttet at alle eksamener gjennomføres som 24-timers digitale hjemmeeksamener med tilgang til hjelpemidler. 

Du vil ikke se oppmeldingen din i portalen hos EBS før oppmeldingsfristen er utløpt. Dette gjelder også dersom oppmeldingsfristen utsettes.

Meld deg opp til eksamen

Til og med august 2021 er det blitt besluttet at alle eksamener gjennomføres som 24-timers digitale hjemmeeksamener med tilgang til hjelpemidler.