Morten Irgens er dekan ved School of Economics, Innovation and Technology
Morten Irgens er dekan ved School of Economics, Innovation and TechnologyFoto: Mike Reed

School of Economics, Innovation, and Technology leverer forskning og studieprogrammer på bachelor og masternivå, og utvikler et doktorgradsprogram i teknologi. Vekten ligger på økonomi, innovasjon og digitalisering, inkludert anvendt informatikk, informasjonssystemer og interaksjon mellom teknologi og menneske.

Avdelingen øker tilbudene på nett og tilbudene innen etter- og videreutdanning i samarbeid med arbeidslivet.

Avdelingen har godt etablerte forskningsgrupper og forskningslaber på høyt internasjonalt nivå.

School of Economics, Innovation, and Technology har to institutter og en felles administrasjon.

Institutt for teknologi 

Institutt for teknologis faglige profil knytter seg til informasjonssystemer (IS) og informatikk. Dette dekkes av fagområdene informasjonsvitenskap, informasjonsteknologi og informatikk.

Instituttet har tre forskningsgrupper, en innen Applied Computer Science (anvendt informatikk), en innen Information Systems (informasjonssystemer) og en innen fagdidaktikk. Disse støtter og samler forskning spesielt tilknyttet våre masterprogrammer innen samme områder, men også all undervisning ved instituttet. Videre har instituttet også tre lab-er som ytterligere er med på å fokusere forskningsinnsatsen, spesielt i tilknytning til ph.d.- og masterstipendiater ved instituttet. Dette er Behaviour Lab, Mobile Technology Lab og Evolutionary Enterprise Testing.

Institutt for økonomi og innovasjon 

Institutt for økonomi og innovasjons faglige profil knytter seg til forskning på innovasjon i organisasjoner og forskning primært rettet mot samfunnsøkonomi.

Innen innovasjon knyttes forskningen opp mot hvordan organisasjoner gjennomgår endringer for å skape verdi for sine kunder og samfunnet som helhet. Herunder, hvordan organisasjoner inkluderer kundene og brukerne sine i utviklingen av nye produkter og tjenester. Videre baseres forskningen mot ledelse av innovasjoner og implementering av disse i organisasjoner.

Innen økonomi baserer forskningen seg bredt med fokus på mikroøkonomi, så vel som makroøkonomi.

Instituttet leverer studieprogram på bachelor nivå innen økonomi og administrasjon (siviløkonom) og innovasjon. Det er flere nye studieprogrammer i pipeline på både master og bachelornivå.