Mann og kvinne i kontorlandskap som ser på et ark.
Trenger du faglig påfyll? Arbeidsmarkedet er i stadig endring, og de fleste av oss må lære oss nye ting livet gjennom. Heldigvis har Kristiania et stort utvalg videreutdanninger. Foto: Kristiania/Haakon Dueland

De fleste av oss må tilbake på skolebenken igjen en eller annen gang. Det er viktig for å holde seg oppdatert og kunne gjøre jobbene våre best mulig. Men noen yrker er mer utsatte enn andre – her er noen av dem, og noen gode tips til hva man kan gjøre for å henge med i utviklingen.

HR og ledelse

Jobber du som rekrutterer, HMs leder eller HR-konsulent? De ansatte er virksomhetens viktigste ressurs. Akkurat derfor er det så viktig å investere i dem og gi dem de verktøyene de trenger for å nå egne mål- og ikke minst bedriftens overordnede mål. Derfor trenger man kunnskapen som sikrer rett kompetanse for å tiltrekke seg de beste hodene, samtidig som man beholder de man allerede har.

Kristiania er kjent for et godt og solid fagmiljø innen HR og ledelse og kan tilby praktiske og fleksible studier, emner og kurs, blant annet innen lederutvikling, endringsledelse, samfunnsansvar og bærekraft, HR-teknologi, strategi og juridiske fag. Her er noe av det vi tilbyr:

 Markedsføring og kommunikasjon

Dagens medielandskap er i stor endring. Stadig mer av dagens kommunikasjon og markedsføring foregår digitalt. Dette stiller stadig høyere krav til hvordan man skal kommunisere med målgruppen.  Med kompetanse innen markedsføring og kommunikasjon bidrar du til økt verdi, både for kunder og bedriften som helhet. Dagens arbeidsmarked krever stadig større forståelse av hvordan man skal markedsføre og kommunisere bærekraft.

Hos Kristiania finner du noen av landets beste forskere og forelesere innen områder som salg, digital markedsføring, innholdsproduksjon, PR og kommunikasjon, forbrukeratferd, forhandling og påvirkning. Her er et utvalg studier:

Videreutdanning tips Høyskolen Kristiania.jpg
Jobber du i en bedrift eller virksomhet? Kristiania kan skreddersy et eget opplegg for dere.Foto: Kristiania/Haakon Dueland

Økonomi og bærekraft

Dagens samfunn står oppe i en storstilt digital transformasjon som påvirker arbeidstakere og yrkesgrupper på tvers av bransjer. Digitaliseringen gir nye rammevilkår, forandrer konkurransesituasjonen og baner vei for nye forretningsmodeller.

Kristiania tilbyr kompetanseheving basert på arbeidsmarkedets etterspørsel innen forskning og praktisk erfaring. Kristiania kan blant annet tilby kompetanseheving innen enkeltemner som digitalisering og personvern og datasikkerhet. Vi kan også tilby master i Financial management. Denne kunnskapen vil gjøre deg bedre rustet til å imøtekomme morgendagens arbeidsmarked. Vi kan blant annet tilby:

Teknologi og innovasjon

 Dagens teknologiutvikling går bare raskere og raskere og det blir stadig vanskeligere for norske bedrifter å få tak i den kompetansen som kreves for å følge dagens utvikling. Flere bedrifter mener at mangel på kompetanse er til hinder for vekst.

Kristiania tilbyr studier, kurs og emner innen digitalisering, datasikkerhet, GDPR, app-programmering og cybersikkerhet– for å nevne noe. Her er et utvalg:

 Helse og psykologi

Er du interessert i medisin, menneskekropp og helse? Kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjon er ikke bare fascinerende, men også nødvendig for alle som jobber med helse. Eldrebølge, livsstilssykdommer og nye krav og forventninger fra pasienter og kunder gjør at man må være oppdatert, enten man jobber i privat eller offentlig sektor.

Er du en av de som vil øke din kompetanse innenfor ernæring og helse? Vi har mange ulike kurs, enkeltemner og grader, innen alt fra ernæring og helse til trening, psykologi og pedagogikk. Våre studietilbud er basert på det siste innen forskning, noe som gjør at du alltid får oppdatert og relevant kunnskap. Dette er bare noe av det vi kan tilby:

Videreutdanning privat+virksomheter