6023 - Nettstudium emne

Metode II: Markedsanalyse og kvalitative metoder

Emnet gir en innføring i metodebruk i markeds- og organisasjonsforskningen og hvorfor og hvordan kvalitativ metode brukes.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6023
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Trinnene i forskningsprosessen gjennomgås fra problemstilling til analyse og rapportering. Det legges vekt på å forstå teknisk bruk og praktisk nytte av kvalitative metoder i ulike sammenhenger.

Du lærer å forberede, samle inn og analysere et kvalitativt datamateriale.

Et sentralt element er hvordan de ulike delene av prosessen henger sammen.

Læringsutbytte

I dette emnet lærer du deg å samle inn og analysere kvalitativt datamateriale.

Du lærer du sammenhengen mellom problemstilling og valg av forskningsdesign, metoder for innsamling av data og analyse. Du skal etter gjennomført emne være i stand til å gjennomføre en kvalitativ analyse og presentere funnene i en rapport.

Emne detaljer

Metode II: Markedsanalyse og kvalitative metoder

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.