6316 - Nettstudium emne

Kreativitet, innovasjon og nyskapning

Emnet handler om kreativitet og innovasjon og utfordringen med å bygge innovative organisasjoner.

Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 950
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6316
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Kreativitet, innovasjon og nyskapning gir deg innsikt i faktorer som fremmer og hemmer kreativitet i individ, i team og i organisasjoner. I løpet av emnet vil du undersøke flere case studier av kreative organisasjoner og hvordan de strukturerer for kreativitet. Emnet øker din evne til å forstå prosessene som ligger til grunn for å generere og utvikle ideer og nyskapende løsninger, så vel som din evne til å organisere for kreativitet og innovasjon og å bygge bærekraftige kreative miljø.

Kreativitet, innovasjon og nyskapning består av følgende tema:

  • Hva er kreativitet
  • Den kreative personen/individuell kreativitet
  • Den kreative gruppen
  • Kreative organisasjoner

Læringsutbytte

Etter at du har fullført emnet skal du ha en god teoretisk forståelse for kreativitet som fenomen og aktivitet. Videre skal du kunne analysere prosesser og strukturer og praktiske kreativ problemløsning og kreativ tenking.

Som yrkesutøver skal du være i stand til å reflektere kritisk rundt kreativitet både på individ-, team- og organisasjonsnivå.

Emne detaljer

Kreativitet, innovasjon og nyskapning

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.