Fagskole på nett - Nettstudium

Livsmestring og folkehelse - fullfinansiert

På dette nettstudiet vil du få kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid som kan anvendes innenfor skolen og psykisk helsearbeid.

Oppstart
Høst 2021
Studiested
Nettstudium
Nivå
Fagskole på nett
Pris
0 kr pr semester
Språk
Norsk
Gjennomføring
Deltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
30
Opptakskrav
Programbeskrivelse

Dette nettstudiet vil ikke ha oppstart uke 5, 2022

Ønsker du å lære om hva som skaper god og dårlig helse, og hvordan du kan motivere andre til å få en bedre helse? Da er Livsmestring og folkehelse utdanningen for deg. Studiet passer for deg som enten jobber eller har jobbet i skole- eller helsesektoren.

Sosiale ulikheter skaper store helseforskjeller, og psykisk helse og utenforskap er blant våre største folkehelseutfordringer i dag. Både fagfolk og politikere er samstemte om at det er behov for å satse mer på forebyggende arbeid i tiden fremover.

Etter endt utdanning vil du ha kompetanse innen forebyggende helsearbeid – som kan bidra til at befolkningen som helhet får bedre helse.

Fullfinansierte plasser fra Utdanningsetaten i Oslo kommune

Fagskolen Kristiania kan med finansiering fra Oslo kommune tilby et begrenset antall gratis studieplasser. Tilskuddet er et svar på kommunens og regjeringens satsning på å gjøre fagskolene til en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet

Hva lærer du?

I skole- og helsesektoren skal barn og unge, voksne og eldre møte profesjonelle yrkesutøvere med kompetanse og ferdigheter til å hjelpe dem i situasjonen de er i. På studiet vil du lære om de store samfunnsmessige og individuelle utfordringene knyttet til livsmestring og folkehelse, og hvordan du kan jobbe forebyggende og helsefremmende på individ og gruppenivå. Du vil få innsikt i hva som skaper god og dårlig helse, samt hvordan du kan engasjere og motivere andre til en bedre helse.

I løpet av studietiden vil vi blant annet gå i dybden på temaer som: 

 • Folkehelseutfordringer
 • Fysisk aktivitet
 • Psykisk helse
 • Stressmestring
 • Mestringsstrategier
 • Kommunikasjon 

Studiet gir deg kunnskap om hvordan store folkehelseutfordringer kan forebygges. Du vil lære om sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse, hva stress og sosiale medier gjør med oss – og hvordan man kan bruke mestringsstrategier og teknikker i hverdagen. Studiet fokuserer i stor grad på hvordan du kan anvende kunnskapen du tilegner deg i arbeid med og i kontakt med andre mennesker.

Folkehelse og livsmestring er et nytt tverrfaglig tema som skal innføres i skolen høsten 2020. Studiet vil gi deg kompetanse innen et tidsaktuelt fagområde, som vi forventer å se en økende etterspørsel etter i tiden fremover.

Jobbmuligheter:

Etter fullført studium vil du ha tilegnet deg kunnskap og ferdigheter som er etterspurt i skole- og helsesektoren. Livsmestring og folkehelse er fagskoleutdanningen for deg som ønsker å bli en reflektert yrkesutøver med god kompetanse innen forebyggende helsearbeid. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet.

Du kan blant annet jobbe med:  

 • Forebyggende helsearbeid
 • Folkehelse
 • Livsmestring
 • Psykisk helse 

Utdanningen er ment for deg som enten jobber eller har jobbet i skole- eller helsesektoren, og som ønsker å bygge på eksisterende kompetanse. Relevant yrkeserfaring anbefales, og er en fordel for gjennomføring av studiet. Studiet egner seg spesielt godt for ansatte i barne- og ungdomsskolen, samt for dem som jobber med forebyggende arbeid eller andre helsetjenester.

Studiedetaljer

Studieprogramleder

Eleni Canameti

Aktuelt fra Livsmestring og folkehelse

 • Fagskolen Kristiania får 160 fullfinansierte studieplasser
  Livsmestring og folkehelse

  Fagskolen Kristiania får 160 fullfinansierte studieplasser

  Studere på nyåret? Våren 2021 tilbyr fagskolen 160 gratis studieplasser på nett! Les mer om hvilke studier du kan søke på.
  Les mer
 • Livsmestring og folkehelse - fullfinansiert
  Livsmestring og folkehelse

  Livsmestring og folkehelse - fullfinansiert

  På dette nettstudiet vil du få kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid som kan anvendes innenfor skolen og psykisk helsearbeid.
  Les mer

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer